logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia przy Wydziale Biologiczno-Chemicznym

Celem działania Zespołu jest podnoszenie jakości kształcenia na Wydziale poprzez monitorowanie standardów akademickich, ocenę procesu kształcenia, ocenę jakości zajęć dydaktycznych, monitorowanie warunków kształcenia i organizacji studiów a także uzyskiwanie opinii pracodawców o poziomie zatrudnianych absolwentów Wydziału.


W skład Zespołu wchodzą następujące osoby:

  1. Dr hab. Ewa Gorodkiewicz – przewodnicząca Zespołu,  Instytut Chemii, pokój 3065, tel. 85 738 8063, e-mail ewka@uwb.edu.pl
  2. Dr hab. Piotr Jadwiszczak - Instytut Biologii, pokój 16 (skrzydło UCP), tel. 85 745-74-27, e-mail piotrj@uwb.edu.pl
  3. Dr hab. Barbara Starczewska, prof. UwB, Instytut Chemii, pokój 3036, tel. 85 738 8040, e-mail b.starczewska@uwb.edu.pl 
  4. Dr Aleksandra Staszak - Instytut Biologii, pokój 1022, tel. 85 738-84-13, e-mail a.staszak@uwb.edu.pl
  5. Dr Alina Stankiewicz - Instytut Biologii, pokój 2044, tel. 85 738-84-34, e-mail salina@uwb.edu.pl
  6. Dr Alicja Piotrowska-Niczyporuk - Instytut Biologii, pokój 2038, tel. 85 738-83-63, e-mail alicjap@uwb.edu.pl
  7. Dr Karol Wołosewicz – Instytut Chemii, pokój 3033, tel. 85-738-8097 lub -8083, e-mail karol-wolosewicz@wp.pl
  8. Mgr Ida Laskowska– doktorantka kierunku Biologia II rok, pokój 3069 tel. 85 738 8407, e-mail idalaskowska@gmail.com
  9. Łukasz Ołdak – student I roku Chemii, II stopnia,  nr kontaktowy 571-280-529, e-mail lukas.old95@gmail.com

 

Prosimy o kierowanie do Zespołu wszelkich  uwag i opinii dotyczących procesu kształcenia na naszym Wydziale.

m.in.

- propozycje usprawnienia rozkładu zajęć

- sygnalizowanie trudności w opanowaniu materiału

- sygnalizowanie trudności w procesie dydaktycznym i wychowawczym

- sygnalizowanie niedociągnięć w wyposażeniu i sprawnym działaniu bazy materialnej w tym barier dla studentów niepełnosprawnych

- ocena funkcjonowania reprezentatywności studentów w Radzie Wydziału, Radach Instytutów, Samorządzie Studenckim itp.

- ocena funkcjonowania bibliotek oraz Dziekanatu

- realne możliwości rozwijania zainteresowań w kołach naukowych

- ocena współpracy z opiekunami poszczególnych roczników

Sprawozdania z działalności WZZJK:

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona