logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Studia Podyplomowe Nauczyciel Przyrody są studiami kwalifikacyjnymi, skierowanymi do nauczycieli, którzy przygotowują się do nauczania przyrody w szkole podstawowej. W procesie kształcenia słuchacz poszerza i aktualizuje wiedzę, umiejętności i kompetencje z takich nauk jak: biologia, nauka o Ziemi, chemia, fizyka, ochrona przyrody i środowiska oraz dydaktyka przyrody i technologie komunikacyjno-informacyjnej. Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 410 (w tym 60) godz. praktyki w szkołach. Szczegółowe informacje dostępne są do pobrania w pliku [PDF].

Po ukończeniu Studiów Podyplomowych Nauczyciel Przyrody słuchacze uzyskują kwalifikacje do nauczania przyrody w szkole podstawowej.

Koordynator:

dr Alina Stankiewicz, e-mail: salina@uwb.edu.pl, tel. (085) 738-84-34

Dziekanat:

Barbara Jamiołkowska e-mail: wbch-bas@uwb.edu.pl, tel. (085) 738-82-87

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona