logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Instytut Biologii Uniwersytetu w Białymstoku prowadzi następujące studia podyplomowe:

 

Studia Podyplomowe Biologia są studiami kwalifikacyjnymi, skierowanymi do nauczycieli innych specjalności, którzy przygotowują się do nauczania biologii. Celem studiów jest  wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności merytoryczne i dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć z przedmiotu biologia w szkole podstawowej i w liceum ogólnokształcącym.
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 410 (w tym 60 godz. praktyki w szkołach).
Szczegółowe informacje dostępne są  w pliku [PDF].

Po ukończeniu Studiów Podyplomowych Biologii słuchacze uzyskują kwalifikacje do nauczania biologii w szkole podstawowej i liceum ogólnokształcącym.

Koordynator:

dr Alina Stankiewicz, e-mail: salina@uwb.edu.pl, tel. (085) 738-84-34

Dziekanat:

Barbara Jamiołkowska e-mail: wbch-bas@uwb.edu.pl, tel. (085) 738-82-87

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona