logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Studia doktoranckie w zakresie chemii - old

Kontakt:

Kierownik Studiów Doktoranckich w zakresie chemii na Wydziale Biologiczno-Chemicznym

dr hab. Barbara Starczewska, prof. UwB

Instytut Chemii, pok. 3036

Tel.: (+48 85) 738-8040

E-mail: msbasia@uwb.edu.pl

 

Pełnomocnik Dziekana do spraw studiów doktoranckich w zakresie chemii

dr Marta Hryniewicka

Instytut Chemii, pok. 3028

tel.: (+48 85) 738-8035

e-mail: martah@uwb.edu.pl

 

Sekretariat Instytutu Chemii

Tel.: (+48 85) 738-8050

 

Rekrutacja 2016/2017

Zapraszamy na studia doktoranckie w zakresie chemii

 

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na studia doktoranckie w zakresie chemii odbędzie się 12 września 2016 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w pokoju nr 1020 (obok sekretariatu Instytutu Chemii UwB.

 

Rekrutacja rozpoczyna się 15.08.2016 r. Poniżej znajduje się lista tematów badawczych proponowanych do realizacji w ramach studiów doktoranckich, harmonogram rekrutacji, zasady rekrutacji oraz wymagane dokumenty, które należy złożyć.

 • Lista tematów badawczych [PDF]
 • Harmonogram rekrutacji [PDF]
 • Zasady rekrutacji [PDF]
 • Wymagane dokumenty [PDF] (oświadczenie pracownika naukowego [Doc])

 

Zarządzenie nr 9 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2016/2017 w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. [PDF]

 

Uchwała nr 1853 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017. [PDF]

 

 


 • OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW DOKTORANCKICH (III STOPNIA) w dziedzinie nauk chemicznych w zakresie chemii prowadzonych na Wydziale Biologiczno-Chemicznym Uniwersytetu w Białymstoku [ pobierz plik ]
 • REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH [ pobierz plik1 ] [ pobierz plik2 ]
 • PROGRAM I PLAN STUDIÓW DOKTORANCKICH obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014 [program - pobierz plik ], [plan - pobierz plik], [efekty kształcenia - pobierz plik ], [warunki zaliczenia studiów - pobierz plik]
 • PROGRAM I PLAN STUDIÓW DOKTORANCKICH obowiązujący od roku akademickiego 2014/2015 [program - pobierz plik ], [plan - pobierz plik], [efekty kształcenia - pobierz plik ], [warunki zaliczenia studiów - pobierz plik]

 

 

    OTWARCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO

 1. Dokumenty, które należy przygotować przed otwarciem przewodu doktorskiego [pdf]
 2. Ustawa z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1767) [pdf]
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2015 r. poz. 1842). [pdf]
 4. Zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 4 września 2015 r. w sprawie kosztów finansowania postępowań o nadanie tytułu naukowego oraz postępowań/przewodów o nadanie stopni naukowych [pdf]

 

 

Uczelniana strona dotycząca studiów doktoranckich na UwB

 


 

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE - karta zaliczenia zajęć specjalistycznych zalecanych przez promotora

PRAKTYKA - karta zaliczenia praktyk

SPRAWOZDANIE DOKTORANTA, stanowiące Załącznik 1 do uchwały Rady Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB z dnia 14.05.2015 r. w kwestii Zasad Oceny Dokonań Doktorantów [ pobierz plik ]

Sprawozdanie doktoranta należy złożyć do kierownika studiów doktoranckich do dnia 30.09.2015 r.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
WSPÓŁPRACAikona