logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Studia doktoranckie w zakresie biologii to czteroletnie studia stacjonarne III-go stopnia. Są one prowadzone przez wszystkie zakłady Instytutu Biologii Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku w ramach specjalności naukowych realizowanych w tym instytucie. Głównym celem studiów jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów w wybranej dziedzinie biologii, przygotowanych do samodzielnego organizowania i prowadzenia pracy naukowej oraz wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego. Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń wynikających z planu studiów, odbycie praktyk zawodowych i uzyskanie stopnia doktora w obszarze wiedzy nauki przyrodnicze, dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie biologia. 

 

* * *

* * *

* * *

* * *

  • Sprawozdanie doktoranta stanowiące Załącznik 1 do uchwały nr 22/2017 Rady Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16.03.2017 r. w sprawie dokumentu Zasady oceny dokonań doktorantów na Wydziale Biologiczno-Chemicznym. Sprawozdanie wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia są zobowiązani złożyć wszyscy doktoranci I, II, III i IV roku studiów. Sprawozdanie należy złożyć do dnia 30.09.2018 roku w wersji papierowej i elektronicznej do kierownika studiów doktoranckich.

* * *

  • Karta obiegowa wymagana przy odbiorze dyplomu lub dokumentów złożonych przy rekrutacji

Kierownik Studiów Doktoranckich
na Wydziale Biologiczno-Chemicznym
dr hab. Anetta Borkowska
Instytut Biologii, pokój 3051
ul. K. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok
tel. (+48 85) 738-83-81
E-mail:  abork@uwb.edu.pl

Pracownik dziekanatu
ds. studiów doktoranckich
mgr Barbara Jamiołkowska
Dziekanat, pokój 1010
tel./fax (+48 85) 738-82-87
E-mail: wbch-bas@uwb.edu.pl

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona