logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Skład osobowy Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów:

 
Imię i nazwisko
Funkcja
Kierunek
mail
mgr Piotr Selewestruk
Przewodniczący
III rok biologia
selewestruk@wp.pl
mgr Ida Laskowska
Wiceprzewodnicząca
IV rok biologia
idalaskowska@gmail.com
mgr Paweł Misiak
Sekretarz
II rok chemia
pawel.misiak.sm@gmail.com
mgr Izabela Wigda
Członek
II rok chemia
iza_wig@op.pl
mgr Piotr Iwaniuk
Członek
II rok biologia
piotr_153@wp.pl
mgr Kamila Kucharska-Ambrożej
Członek
III rok chemia
kakucharska@o2.pl
mgr Barbara Bokina
Członek
IV rok biologia
cartier11@wp.pl
mgr Angelika Fiodor
Członek
IV rok biologia
angelikafiodor@gmail.com
mgr Żaneta Arciszewska
Członek
I rok chemia
zanetka930@o2.pl
mgr Izabela Kurowska
Członek
I rok chemia
izakurowska2000@gmail.com
mgr Adam ZalewskiCzłonekI rok biologiaadam90z@o2.pl
 
Delegaci do Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów:
mgr Piotr Selewestruk
mgr Ida Laskowska

Delegaci do Rady Wydziału Biologiczno-Chemicznego:
mgr Paweł Misiak
mgr Piotr Selewestruk

Delegaci do Rady Naukowej Instytutu Biologii:
mgr Wojciech Pol
mgr Wojciech Sobociński
 
Delegat do Rady Instytutu Chemii:
mgr Paweł Misiak

Delegaci do Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów Wydziału Biol-Chem.:
mgr Sylwia Buczyńska
mgr Magdalena Chmur
mgr Jakub Gruszka
mgr Ewelina Palak
 
Delegat do Wydziałowej Komisji Doktoranckiej Wydziału Biologiczno-Chemicznego:
mgr Adam Zalewski
 
Delegat do Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia:
mgr Kamila Kucharska – Ambrożej
 
Delegat do Wydziałowej Komisji Dydaktycznej Wydziału Biologiczno-Chemicznego:
mgr Piotr Selewestruk
 
Delegat do Kierunkowego Zespołu Dydaktycznego - Biologia:
mgr Ida Laskowska
 
Delegat do Kierunkowego Zespołu Dydaktycznego - Chemia:
mgr Justyna Czyrko
 
 
 
PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona