logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Rekrutacja na studia doktoranckie

Nabór na studia doktoranckie odbywa się w trybie konkursowym na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej, średniej ocen ze studiów oraz dorobku naukowego kandydata. Kandydaci przyjmowani są na konkretny temat badawczy do określonego zakładu Instytutu Biologii lub Instytutu Chemii, w którym będzie on realizowany.

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów Uniwersytetu w Białymstoku trwa od 25.09 do 8.10.2017 r. (Rejestracja kandydatów w systemie IRK)

Dokumenty należy złożyć u sekretarza Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich  w Dziekanacie Wydziału Biologiczno-Chemicznego, ul. Ciołkowskiego 1K., 15-245 Białystok, p. 1010 w terminie 9-12.10.2017 r.

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się dnia 13.10.2017 r. (piątek) w Dziekanacie Wydziału Biol.-Chem., budynek Instytutu Chemii, Kampus Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego1K, Białystok, pokój 1016. Kandydaci proszeni będę na rozmowę według kolejności tematów badawczych.

Studia doktoranckie w zakresie chemii - od godz. 8.30
Studia doktoranckie w zakresie biologii - od godz. 11.30

 

 

Bliższych informacji udziela Kierownik Studiów doktoranckich oraz opiekunowie tematów badawczych

Kierownik Studiów Doktoranckich
na Wydziale Biologiczno-Chemicznym
dr hab. Anetta Borkowska
Instytut Biologii, pokój 3051
ul. K. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok
tel. (+48 85) 738-83-81
E-mail:  abork@uwb.edu.pl

Pracownik dziekanatu
ds. studiów doktoranckich
mgr Barbara Jamiołkowska
Dziekanat, pokój 1010
tel./fax (+48 85) 738-82-87
E-mail: wbch-bas@uwb.edu.pl

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
WSPÓŁPRACAikona