logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Praktyki zawodowe
Koordynatorzy studenckich praktyk zawodowych:
 
 
Kierunek Biologia
 
dr Ewa Oleńska; tel. 85-738-83-66; e-mail: chwelat@uwb.edu.pl
 
 
Kierunek Chemia
 
dr Monika Naumowicz; tel. 85-738-8071; e-mail: monikan@uwb.edu.pl
dr Joanna Kotyńska; tel. 85-738-8071; e-mail: joannak@uwb.edu.pl
 
 
Kierunek Ochrona środowiska
 
 
 
 
 
ORGANIZACJA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE BIOLOGICZNO-CHEMICZNYM
W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017
 
 1. Student poszukuje instytucji do odbycia praktyki zawodowej np. w miejscu zamieszkania. Koordynator praktyk zaoferuje wybraną ofertę instytucji w Białymstoku, w których student może odbyć praktykę.
 2. Student zgłasza koordynatorowi propozycję miejsca odbycia praktyki zawodowej, dostarcza dane zakładu oraz dane personalne osoby podpisującej umowę. Praktyki w dużych zakładach na terenie Białegostoku uzgadniane są za pośrednictwem koordynatora praktyki. (termin: do 15 marca 2017)
 3. Koordynator wydaje studentowi skierowanie do odbycia praktyki w wybranym zakładzie wraz z regulaminem praktyk.
 4. Student dostarcza Koordynatorowi skierowanie podpisane przez Dyrektora Instytucji, w której odbędą się praktyki. (termin: do 20 kwietnia 2017)
 5. Koordynator sporządza w 2 kopiach umowę pomiędzy UwB a instytucją, w której student odbywa praktykę, podpisaną przez Dziekana Wydziału Biologiczno-Chemicznego.
 6. Koordynator wydaje 2 kopie umowy studentowi. (termin:  do 28 kwietnia 2017)
 7. Student dostarcza Koordynatorowi kopię umowy, podpisaną przez Dyrektora Instytucji, w której odbędą się praktyki. (termin: do 31 maja 2017)
 8. Na podstawie podpisanej umowy koordynator praktyk wydaje studentowi dziennik praktyk oraz arkusz oceny studenta wypełniany przez opiekuna praktyki.
 9. Po zakończeniu praktyki student dostarcza wypełniony dziennik praktyk oraz arkusz oceny ( termin zaliczenia praktyk: do 28 września 2017 - dokładny termin ustalają koordynatorzy).
 10. Na podstawie arkusza oceny oraz dziennika praktyk koordynator praktyk dokonuje wpisu do USOS.
 11. Dokumentacja praktyk pozostaje u koordynatora praktyk.

Regulamin praktyk zawodowych [ PDF ]

Stosowane druki:

Wykaz proponowanych instytucji, w których studenci mogą potencjalnie odbyć praktykę zawodową w roku akademickim 2016/2017:


Wykaz instytucji, w których studenci Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB odbyli praktykę zawodową w roku akademickim 2015/2016:

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

GRANTY, KONKURSY I PROJEKTY UNIJNEikona
WSPÓŁPRACAikona