logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Erasmus+

Studenci studiów I, II i III stopnia w ramach programu Erasmus+ mają możliwość wyjechać na studia i praktyki. Wyjazdy na studia odbywają się do szkoły wyższej, która współpracuje z uczelnią macierzystą studenta w programie Erasmus+. Praktyki mogą być realizowane w zagranicznym przedsiębiorstwie, organizacji lub instytucji w kraju uczestniczącym w programie.

Pracownicy uczelni mogą w ramach programu Erasmus+ aplikować na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) lub w celach szkoleniowych (STT). Wyjazdy te są dobrą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych umiejętności, umożliwiają nawiązywanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz inicjowanie interesującej współpracy pomiędzy jednostkami uczelni i instytucji partnerskich.

Koordynator w Instytucie Chemii: dr Joanna Breczko    j.luszczyn@uwb.edu.pl

 

 

 

 

Koordynator w Instytucie Chemii:
dr Joanna Breczko   j.luszczyn@uwb.edu.pl

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
WSPÓŁPRACAikona