logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Erasmus+

REKRUTACJA NA STUDIA ZA GRANICĄ

 

Studenci Instytutu Chemii Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB mogą ubiegać się o wyjazd na 1 semestr studiów (semestr letni, 2018/2019) na Uniwersytet w Belgradzie (Serbia) w ramach programu Erasmus+ KA107 2018-2020.

Rekrutacja kandydatów jest dwustopniowa i odbywa się na poziomie instytutu, a następnie na poziomie uczelnianym.

Wstępna procedura rekrutacyjna na poziomie instytutowym:

I. ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW

Formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie internetowej uczelni w zakładkach:  Erasmus+/Współpraca z krajami partnerskimi (Erasmus+ KA107 w latach 2018-2020)/Dokumenty do pobrania/Studenci ) + List motywacyjny jako załącznik do formularza zgłoszeniowego

II. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA


Dokumenty aplikacyjne można składać od 29 listopada do 7 grudnia 2018 roku do koordynatora instytutowego (dr Joanna Breczko - pokój nr 2059). W razie pytań kontakt mailowy: j.luszczyn@uwb.edu.pl.

 


 

Studenci studiów I, II i III stopnia w ramach programu Erasmus+ mają możliwość wyjechać na studia i praktyki. Wyjazdy na studia odbywają się do szkoły wyższej, która współpracuje z uczelnią macierzystą studenta w programie Erasmus+. Praktyki mogą być realizowane w zagranicznym przedsiębiorstwie, organizacji lub instytucji w kraju uczestniczącym w programie.

Pracownicy uczelni mogą w ramach programu Erasmus+ aplikować na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) lub w celach szkoleniowych (STT). Wyjazdy te są dobrą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych umiejętności, umożliwiają nawiązywanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz inicjowanie interesującej współpracy pomiędzy jednostkami uczelni i instytucji partnerskich.

Koordynator w Instytucie Biologii:dr inż. Maciej Karpowicz   m.karpowicz@uwb.edu.pl

Koordynator w Instytucie Chemii: dr Joanna Breczko   j.luszczyn@uwb.edu.pl

 

 

 

Koordynator w Instytucie Biologii:
dr inż. Maciej Karpowicz
m.karpowicz@uwb.edu.pl

(85) 738-83-93

Koordynator w Instytucie Chemii:
dr Joanna Breczko
j.luszczyn@uwb.edu.pl

(85) 738-80-67

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
WSPÓŁPRACAikona