logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych proponuje studentom UwB w roku akademickim 2016/17 bezpłatne dodatkowe zajęcia językowe z Łaciny poza programem studiów.

 

Quis homo eruditus sine linguae Latinae scientia?  (Kimże jest człowiek wykształcony bez znajomości języka łacińskiego?)

 

"Ab ovo", czyli podstawy łaciny dla każdego 

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów na zajęcia z języka łacińskiego w ramach przedmiotów ogólnouczelnianych,

którzy chcieliby:

- rozpocząćnaukę języka łacińskiego od początku, czyli „ab ovo” jakby powiedzieli starożytni Rzymianie

- przypomniećjęzyk łaciński, bo  „Repetitio est mater studiorum” (Powtarzanie jest matką nauk)

- pogłębić, poszerzyć znajomość łaciny, bo  „Discere numquam satis” (Nauki nigdy dosyć)

 

         Zajęcia w wymiarze 30 godzin rozpoczną  się  w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017.

 

Spotkanie organizacyjne odbędzie się

7.11.2016r  (poniedziałek) o godz. 18.15 

w sali 77 , przy Pl. Uniwersyteckim 1 (Wydział Filologiczny)

 

Rejestracja w Usosweb od 17.10. do 06.11.2016 r.

 

Warunki zaliczenia: regularne uczęszczanie na zajęcia, aktywny udział, praca własna studenta. Po otrzymaniu zaliczenia istnieje możliwość wpisu do suplementu do dyplomu w rubryce inne osiągnięcia (na wniosek uczestnika kursu).

Kontakt  z prowadzącą mgr A. Pawłowską:  alina.pawlowska@uwb.edu.pl  lub  z sekretariatem Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,  tel.: 857457081

 

 

 

        "Sapere aude", czyli język łaciński dla średniozaawansowanych

Zwrot „sapere aude” oznacza „odważ się być mądrym”.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na zajęcia z języka łacińskiego w ramach przedmiotów ogólnouczelnianych, którzy mieli już kontakt z łaciną (w szkole lub na studiach), ale chcieliby:

- przypomnieć podstawy języka

- pogłębić znajomość gramatyki

- doskonalić umiejętność tłumaczenia tekstów

- wzbogacić zasób sentencji i zwrotów łacińskich funkcjonujących we współczesnym świecie

 

Zajęcia w wymiarze 30 godzin rozpoczną się w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017.

 

                  Termin spotkania organizacyjnego 07.11.2016 godz.18.00 sala 114 ul. Pl. Uniwersytecki

 

Rejestracja w Usosweb od 17.10. do 06.11.2016r.

 

Warunki zaliczenia: regularne uczęszczanie na zajęcia, aktywny udział, praca własna studenta. Po otrzymaniu zaliczenia istnieje możliwość wpisu do suplementu do dyplomu w rubryce inne osiągnięcia (na wniosek uczestnika kursu)

Kontakt  z prowadzącą zajęcia mgr L. Gołębiowską: l.golebiowska@uwb.edu.pl

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona