logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Program uroczystości

  • Hymn państwowy
  • Otwarcie uroczystości, powitanie Gości
  • Wystąpienie Dziekana dr hab. Iwony Ciereszko, prof. UwB
  • Wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości
  • Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Studenckiego i przedstawicieli kół naukowych
  • Immatrykulacja studentów
  • Gaude Mater Polonia
  • Wykład inauguracyjny „Od benzyny po spaliny - o istocie spalania słów kilka” wygłosi dr hab. Artur Ratkiewicz
  • Film przyrodniczy pt. „Przyroda Podlasia” dr Janusza Kupryjanowicza
  • Gaudeamus – Zamknięcie uroczystości
MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona