logo_smalluwb_img_mobileszukaj

W związku z immatrykulacją studentów I roku ogłaszam w dniu 3 października 2019 od 10.00 do 14.00

GODZINY DZIEKAŃSKIE dla studentów I roku studiów I i II stopnia.

 

 

prof. Joanna Karpińska

Dziekan Wydziału Chemii

Uniwersytetu w Białymstoku

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona