logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Dnia 7 listopada 2016 roku mija termin składania dokumentów aplikacyjnych do uczestnictwa w Programie Erasmus+. Dokumenty należy złożyć do Koordynatora Instytutowego (dr Emilia Grądzka, pokój nr 2073).

 

 

Procedura rekrutacyjna składa się z dwóch etapów:

I. ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW (w języku polskim):
- Formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie internetowej uczelni w zakładce Erasmus+)

- Dokument poświadczający średnią ocen z roku akademickiego poprzedzającego rok rekrutacji (do uzyskania w dziekanacie)
- List motywacyjny

 

II. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA:
W trakcie rozmowy sprawdzana jest znajomość języka pozwalająca na swobodną komunikację oraz motywacje studenta do wyjazdu.

 

Wszelkie informacje odnośnie programu Erasmus+ (np. uczelnie do których można wyjechać, regulamin) znajdują się na stronie internetowej uczelni.

 

 

W razie jakichkolwiek pytań służę pomocą.

               

                                                                                                                                             Emilia Grądzka

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona