logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku nawiąże współpracę z wolontariuszami (studentami), którzy mogliby wesprzeć wychowanków rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie miasta Białegostoku przez udzielenie dzieciom i młodzieży pomocy w nauce. Między wolontariuszami a MOPR w Białymstoku zostanie zawarte porozumienie określające zakres i sposób wykonywania przez wolontariusza świadczeń.

Osoby chętne do współpracy prosimy o kontakt z Zespołem ds. Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Klepacka 18, tel. 85 741 04 96.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona