logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Disce Latine

czyli łacina dla początkujących

                                                                                   

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów na zajęcia z języka łacińskiego w ramach przedmiotów ogólnouczelnianych, którzy chcieliby:

  • poznać podstawy języka łacińskiego
  • opanować podstawowe techniki tłumaczeniowe oraz zasady korzystania ze słowników łacińsko-polskich
  • poszerzyć zasób słownictwa, zwrotów, sentencji pochodzących z języka łacińskiego, funkcjonujących w kulturze współczesnego świata

 

         Zajęcia w wymiarze 30 godzin rozpoczną się w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017.

 

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 01.03.2017 r.  (środa) o godz. 18.15  s.303 w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UwB ul. M. Skłodowskiej – Curie 14

 

Rejestracja w Usosweb od 10.02 do 05.03 2017 r.

 

Warunki zaliczenia: regularne uczęszczanie na zajęcia, aktywny udział, praca własna studenta. Po otrzymaniu zaliczenia istnieje możliwość wpisu do suplementu do dyplomu w rubryce inne osiągnięcia (na wniosek uczestnika kursu).

Kontakt  z prowadzącą mgr Urszulą Tylicką: ulatyl@uwb.edu.pllub z sekretariatem Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, spnjo@uwb.edu.pl

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona