logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych proponuje studentom UwB w roku akademickim 2015/16 bezpłatne dodatkowe zajęcia językowe z języka francuskiego poza programem studiów

Prowadzący -    mgr Jerzy Koniecko

1. Francuski ekspress -30 godz.

Kurs skierowany jest do osób, które nigdy wcześniej nie uczyły się języka francuskiego i chciałyby zdobyć podstawowe umiejętności posługiwania się językiem w sytuacjach życia codziennego (np. podczas krótkiego pobytu w kraju francuskojęzycznym).

Program obejmuje następujące tematy:

 • Nawiązanie kontaktu, przedstawianie się.
 • Zdobycie informacji na temat kogoś i czegoś.
 • Udzielanie informacji.
 • Zachowanie się na ulicy, w kawiarni, w sklepie, na dworcu.
 • Wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych.
 • Proponowanie czegoś i wyrażanie własnych opinii.

 

2. Francuski dyplomatyczny – 30 godz.

Kurs nauki języka dyplomacji i stosunków międzynarodowych dla osób ze znajomością języka francuskiego na poziomie A2.

Program obejmuje następujące tematy:

 • Sytuacje związane z  pracą dyplomaty lub urzędnika struktur europejskich
 • Redagowanie krótkich form pisemnych
 • Elementy protokołu dyplomatycznego

 

Kontakt z prowadzącym mgr Jerzy Koniecko - jerzykoniecko@yahoo.fr

Termin spotkania organizacyjnego zostanie podany na stronie przedmiotu po zakończonej rejestracji

 

Rejestracja w Usosweb od 30.09. do 30.10.2015 r.

Warunki zaliczenia: regularne uczęszczanie na zajęcia, aktywny udział, praca własna studenta. Po otrzymaniu zaliczenia istnieje możliwość wpisu do suplementu do dyplomu w rubryce inne osiągnięcia (na wniosek uczestnika kursu).

 

***

 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych proponuje studentom UwB w roku akademickim 2015/16 bezpłatne dodatkowe zajęcia językowe z języka francuskiego poza programem studiów

 

1. Francuski dla podróżujących – komunikacja od podstaw

Kurs skierowany jest do wszystkich osób, które nie uczyły się  języka francuskiego, a chciałyby szybko i skutecznie opanować podstawowe zwroty i struktury językowe pozwalające  na prostą komunikację (na poziomie A1) w codziennych sytuacjach życia, w których może znaleźć się podróżny/turysta przebywający w kraju francuskojęzycznym.

Zajęcia są prowadzone na podstawie autorskiego programu zawierającego m.in. nagrania audio i dokumenty pisane  i inne  przedstawiające typowe sytuacje związane z podróżą (uzyskiwanie informacji o kimś/czymś, przedstawianie siebie i swoich bliskich, scenki w hotelu, restauracji, sklepie, kupno biletu, itd..

Słuchacz który ukończy kurs będzie w stanie przeprowadzić proste, konkretne rozmowy w celu uzyskania określonych świadczeń, rzeczy, usług i informacji związanych z podróżą i pobytem w kraju francuskojęzycznym (w zakresie wyżej wymienionych sytuacji).

Zapozna się z podstawami kultury francuskiej i przyjętymi konwencjami grzecznościowymi i normami zachowań w różnych sytuacjach życia codziennego, by zgodnie z nimi postępować.

 

Kontakt z prowadzącym: mgr Ewa Parfieniukeparfieniuk@wp.pl

 

Termin spotkania organizacyjnego zostanie podany na stronie przedmiotu po zakończeniu  rejestracji.

 

2.  FRANCUSKI W ŚRODOWISKU PRACY  I BIZNESU (od poziomu A1)

Kurs skierowany jest do studentów, którzy nie uczyli się języka francuskiego, lub też w bardzo podstawowym zakresie, a chcą szybko i skutecznie opanować podstawowe zwroty i struktury językowe pozwalające  na prostą komunikacjęw sytuacjach, w których może znaleźć się osoba przebywająca w kraju francuskojęzycznym w celach zawodowych i biznesowych.

Zajęcia, z akcentem na posługiwanie się językiem mówionym,  są prowadzone na podstawie autorskiego programu zawierającego m.in. nagrania audio i dokumenty pisane przedstawiające typowe sytuacje związane z podróżą służbową i pobytem zagranicą, np.  autoprezentacja, umawianie spotkania, rezerwacja w hotelu, rozmowa w restauracji, scenki w samolocie, na dworcu/w metrze itd.) oraz opisywaniem statusu zawodowego, struktury firmy, profilu jej działalności itp.  .

 

Kontakt z prowadzącym: mgr Ewa Parfieniuk – eparfieniuk@wp.pl

Termin spotkania organizacyjnego zostanie podany na stronie przedmiotu po zakończeniu  rejestracji.

 

Rejestracja w Usosweb od 30.09. do 30.10.2015 r.

Warunki zaliczenia: regularne uczęszczanie na zajęcia, aktywny udział, praca własna studenta. Po otrzymaniu zaliczenia istnieje możliwość wpisu do suplementu do dyplomu w rubryce inne osiągnięcia (na wniosek uczestnika kursu).

 

***

 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych proponuje studentom UwB w roku akademickim 2015/16 bezpłatne dodatkowe zajęcia językowe z  Łaciny   poza programem studiów.

 

        "Sapere aude", czyli język łaciński dla średniozaawansowanych

 

 

 

Zwrot „sapere aude” oznacza „odważ się być mądrym”.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na zajęcia z języka łacińskiego w ramach przedmiotów ogólnouczelnianych, którzy mieli już kontakt z łaciną (w szkole lub na studiach), ale chcieliby:

 • - przypomnieć podstawy języka
 • - pogłębić znajomość gramatyki
 • - doskonalić umiejętność tłumaczenia tekstów
 • - wzbogacić zasób sentencji i zwrotów łacińskich funkcjonujących we współczesnym świecie

Zajęcia w wymiarze 30 godzin rozpoczną się w semestrze zimowym/letnim roku akademickiego 2015/2016.

Rejestracja w Usosweb od 30.09. do 30.10.2015 r

Warunki zaliczenia: regularne uczęszczanie na zajęcia, aktywny udział, praca własna studenta. Po otrzymaniu zaliczenia istnieje możliwość wpisu do suplementu do dyplomu w rubryce inne osiągnięcia (na wniosek uczestnika kursu)

Termin spotkania organizacyjnego po zakończeniu rejestracji  na stronie przedmiotu .

 Kontakt  z prowadzącą zajęcia mgr Urszulą Tylicką - ulatyl@uwb.edu.pl

 

***

 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych proponuje studentom UwB w roku akademickim 2015/16 bezpłatne dodatkowe zajęcia językowe z  Łaciny   poza programem studiów.

                    

                     Quis homo eruditus sine linguae Latinae scientia?

( Kimże jest człowiek wykształcony bez znajomości języka łacińskiego? )

 

  Lingua Latina,

 czyli język łaciński dla każdego 

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów na zajęcia z języka łacińskiego w ramach przedmiotów ogólnouczelnianych, którzy chcieliby:

- rozpocząć naukę języka łacińskiego od początku, czyli „ab ovo” jakby powiedzieli starożytni Rzymianie

- przypomnieć język łaciński, bo „Repetitio est mater studiorum”(Powtarzanie jest matką nauk.)

- pogłębić, poszerzyć znajomość łaciny, bo „Discere numquam satis” ( Nauki nigdy dosyć. )

 

Zajęcia w wymiarze 30 godzin  rozpoczną  się w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016.

 

Termin spotkania organizacyjnego 3.11.2015 o godz.18,00 p.611

ul.Skłodowskiej-Curie  14, Budynek Rektoratu

             

Rejestracja w Usosweb od 30.09. do 30.10.2015 r.

Warunki zaliczenia: regularne uczęszczanie na zajęcia, aktywny udział, praca własna studenta. Po otrzymaniu zaliczenia istnieje możliwość wpisu do suplementu do dyplomu w rubryce inne osiągnięcia (na wniosek uczestnika kursu).

Kontakt z prowadzącą mgr L .Gołębiowską  -   l.golebiowska@uwb.edu.pl

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona