logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Prosimy o rzetelne wypełnienie ankiety dotyczącej oceny nauczycieli akademickich. Państwa opinia o prowadzonych zajęciach dydaktycznych jest niezwykle istotna w procesie doskonalenia jakości kształcenia na studiach prowadzonych przez  nasz Wydział. Ankieta jest anonimowa i nie ma możliwości (ani potrzeby) identyfikowania osób oceniających nauczycieli.

Uzyskane wyniki pozwolą nam zweryfikować jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych.

 

Prodziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB

dr Elżbieta Wołyniec

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona