logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu w Białymstoku proponuje studentom w roku akademickim 2017/18 bezpłatne dodatkowe zajęcia językowe z Łaciny poza programem studiów.

 

Quis homo eruditus sine linguae Latinae scientia?

( Kimże jest człowiek wykształcony bez znajomości języka łacińskiego? )

Ab ovo, czyli język łaciński od podstaw

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów na zajęcia z języka łacińskiego w ramach przedmiotów ogólnouczelnianych, którzy chcieliby:

- rozpocząć naukę języka łacińskiego od początku, czyli „ab ovo” jakby powiedzieli starożytni Rzymianie

- przypomnieć język łaciński, bo „Repetitio est mater studiorum” (Powtarzanie jest matką nauk)

- pogłębić, poszerzyć znajomość łaciny, bo „Discere numquam satis” (Nauki nigdy dosyć)

 

Zajęcia w wymiarze 50 godzin rozpoczną  się  w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 07.11.2017 r (wtorek) o godz. 18.00 w sali 77 , przy Pl. NZS 1 (Wydział Filologiczny)

Rejestracja w Usosweb od 16.10. do 6.11.2017 r.

Warunki zaliczenia: regularne uczęszczanie na zajęcia, aktywny udział, praca własna studenta. Po otrzymaniu zaliczenia istnieje możliwość wpisu do suplementu do dyplomu w rubryce inne osiągnięcia (na wniosek uczestnika kursu).

Kontakt z prowadzącą mgr Aliną Pawłowską: alina.pawlowska@uwb.edu.pl lub z sekretariatem Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych: spnjo@uwb.edu.pl

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona