logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Wydziałowa Komisja Dydaktyczna:

dr hab. Piotr Zieliński- przewodniczący
dr hab. Danuta Drzymulska
dr hab. Alina T. Dubis
dr hab. Ewa Gorodkiewicz, prof. UwB
dr hab. Andrzej Gębczyński
dr hab. inż. Magdalena Grabowska
dr Marta Hryniewicka
dr hab. Aneta D. Petelska
dr hab. Adam M. Tylicki
dr Barbara Leśniewska
dr Elżbieta Wołyniec
mgr Piotr Selewestruk - przedstawiciel doktorantów
Weronika Straszecka – przedstawiciel studentów

 

Wydziałowa Komisja ds. Rozwoju Kadry:

prof. dr hab. Anatol Kojło - przewodniczący
prof. dr hab. Emilia A. Brzosko
prof. dr hab. Jan Taylor
prof. dr hab. Ryszard I. Łaźny
prof. dr hab. Jacek W. Morzycki
prof. dr hab. Mirosław Ratkiewicz

 

Wydziałowa Komisja Oceniająca:

prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz - przewodnicząca
prof. dr hab. Emilia A. Brzosko
prof. dr hab. Jacek W. Morzycki
dr hab. Tomasz Hauschild, prof. UwB

 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia:

dr hab. Ewa Gorodkiewicz, prof. UwB – przewodnicząca
dr hab. Barbara Starczewska, prof. UwB
dr hab. Piotr Jadwiszczak
dr Aleksandra Staszak
dr Alicja Piotrowska-Niczyporuk
dr Alina Stankiewicz
dr Karol Wołosewicz
mgr Ida Laskowska - przedstawiciel doktorantów
Łukasz Ołdak – przedstawiciel studentów

 

Kierunkowy Zespół Dydaktyczny - Biologia:

dr hab. Adam M. Tylicki, prof. UwB - przewodniczący (kierownik kierunku Biologia)
prof. dr hab. Emilia A. Brzosko
prof. dr hab. Mirosław A. Ratkiewicz
dr hab. Iwona Ciereszko, prof. UwB
dr hab. Tomasz Hauschild, prof. UwB
dr hab. Paweł R. Brzęk
dr hab. Katarzyna A. Jadwiszczak
dr Marek Bartoszewicz
dr Adam Cudowski
dr Anna Matwiejuk
dr Anna Pietryczuk
dr Szymon Sękowski
mgr Ida Laskowska – przedstawiciel doktorantów
Weronika Kośmińska – przedstawiciel studentów

 

Kierunkowy Zespół Dydaktyczny – Chemia:

dr hab. Aneta D. Petelska – przewodnicząca (kierownik kierunku Chemia)
dr hab. Alina T. Dubis
dr hab. Artur T. Ratkiewicz
dr hab. Agnieszka Wojtkielewicz
dr Beata Kalska-Szostko
dr Urszula Kotowska
dr Barbara A. Leśniewska
dr hab. Monika Naumowicz
mgr Justyna Czyrko - przedstawiciel doktorantów
Agata Wróbel - przedstawiciel studentów

 

Kierunkowy Zespół Dydaktyczny – Ochrona Środowiska:

dr hab. inż. Magdalena Grabowska – przewodnicząca (kierownik kierunku Ochrona Środowiska)
dr hab. Andrzej K. Gębczyński
dr hab. Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk
dr hab. Zenon Łotowski
dr Alicja Piotrowska – Niczyporuk
dr Alina Stankiewicz
dr Elżbieta Zambrzycka – Szelewa
Klaudia Urbanowicz - przedstawiciel studentów

 

Kierunkowy Zespół Dydaktyczny - Chemia Kryminalistyczna i Sądowa:

dr hab. Alina T. Dubis - przewodnicząca (kierownik kierunku Chemia kryminalistyczna  i sądowa)
dr hab. Piotr Zieliński
dr hab. Aneta D. Petelska
dr Elżbieta Wołyniec
podinspektor Jarosław Nowik
Tomasz Osmólski - przedstawiciel studentów      

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Kierunkowy Zespół Dydaktyczny - Ekobiznes:

dr hab. Danuta Drzymulska – przewodnicząca (kierownik kierunku Ekobiznes)
dr hab. Andrzej Bajguz, prof. UwB
prof. dr hab. Dariusz Kiełczewski
dr Tomasz Poskrobko
dr Mariusz Citkowski 
Paweł Wróblewski - przedstawiciel studentów           

                                                                                                                                              

Wydziałowa Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się:

dr hab. Adam M. Tylicki, prof. UwB - doradca
dr hab. Aneta D. Petelska
dr hab. Andrzej K. Gębczyński
 

Rada Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku:

prof. dr hab. Izabela Święcicka - przewodnicąca
prof. dr hab. Andrzej Górniak - członek

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona