logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Instytut Chemii

 

  1. Poszukiwania nowych proekologicznych sposobów oczyszczania ścieków i odcieków ze składowisk odpadów komunalnych z wykorzystaniem mikroorganizmów roślinnych
  2. Synteza i badania właściwości fizykochemicznych nowych materiałów na bazie fulerenów i nanocząsteczek węgłowych
  3. Bioelektrochemia błon komórkowych i membran półprzepuszczalnych oraz modelowanie równowag transportu w naturalnych błonach komórkowych, ich ciekłych modelach lipidowych oraz na powierzchni błon

 

Instytut Biologii

 

  1. Ekologia funkcjonalna, ewolucyjna i ekofizjologia kręgowców. W szczególności: ewolucja fizjologicznych ograniczeń budżetów energetycznych i wielkości ciała.
  2. Zależność pomiędzy masą genomu, wielkością komórek i metabolizmem energetycznym zwierząt.
  3. Właściwości entomopatogenne środowiskowych szczepów Bacillus thuringiensis. Izolacja nowych szczepów aktywnych wobec larw owadów
MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona