logo_smalluwb_img_mobileszukaj

59/2018 -W sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Justyny Kapelewskiej

58/2018 - W sprawie nadania stopnia naukowego doktora Olenie Butsyk

57/2018 - W sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Łukasza Myczko

56/2018 - W sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Łukasza Myczko

55/2018 - W sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego Marcie Kołodziej-Sobocińskiej

54/2018 - W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Izabeli Zabłockiej

53/2018 - W sprawie nadania stopnia naukowego doktora Annie Sankiewicz

52/2018 - W sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Anety Baj

51/2018 - W sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiejmgr Marty Malinowskiej

50/2018 - W sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia Urszuli Biereżnoj-Bazille

49/2018 -W sprawie wyznaczenia kandydatów na  recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk biologicznych dr hab. Iwonie Ciereszko

48/2018 - W sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora nauk biologicznych dr hab. Iwonie Ciereszko

47/2018 - W sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk chemicznych dr hab. Stanisławowi Witkowskiemu

46/2018 -W sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk biologicznych dr hab. Agnieszce Barbarze Gniazdowskiej-Piekarskiej

45/2018 -W sprawie modyfikacji tytułu rozprawy doktorskiej mgr Marty Malinowskiej

44/2018 - W sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Iwony Misztalewskiej-Turkowicz 

43/2018 -W sprawie pokrycia przez Wydział Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku kosztów finansowych związanych z postępowaniem habilitacyjnym dr Krzysztofa Brzezińskiego

42/2018 -W sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk biologicznych dr hab.  Mirosławie Kupryjanowicz

41/2018 -W sprawie upoważnienia pracownika naukowo-technicznego i inżynieryjno-technicznego do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019

40/2018 - W sprawie nowelizacji Uchwały nr 19/2015 Rady Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie Wydziałowego regulaminu podziału środków dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego na Wydziale Biologiczno-Chemicznym Uniwersytetu w Białymstoku

39/2018 -W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze: nauki przyrodnicze, w dziedzinie: nauki biologiczne, w dyscyplinie: biologia, wyznaczenie promotora  i promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Angeliki Fiodor

38/2018 -W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze: nauki przyrodnicze, w dziedzinie: nauki biologiczne,
w dyscyplinie: biologia, wyznaczenie promotora  i promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Macieja Bitiuckiego

37/2018 - W sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w dziedzinie: nauki biologiczne, w dyscyplinie: biologia 
w przewodzie doktorskim mgr Urszuli Biereżnoj-Bazille

36/2018 - W sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w dziedzinie: nauki chemiczne, w dyscyplinie: chemia
w przewodzie doktorskim mgr Anny Sankiewicz

35/2018 - W sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w dziedzinie: nauki chemiczne, w dyscyplinie: chemia
w przewodzie doktorskim mgr Oleny Butsyk

34/2018 - W sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Marty Kołodziej-Sobocińskiej

33/2018 -W sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr  Marty Kołodziej-Sobocińskiej

32/2018 - W sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego Stanisławie Koronkiewicz

31/2018 - Uchwała modyfikująca Uchwałę Rady Wydziału 13/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie kalkulacji wysokości opłat za przeprowadzanie potwierdzenia efektów uczenia się w roku akademickim 2018/2019 na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Biologiczno-Chemicznym Uniwersytetu w Białymstoku

30/2018 - Uchwała modyfikująca Uchwałę Rady Wydziału z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie kalkulacji kosztów kształcenia dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019 na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Biologiczno-Chemicznym Uniwersytetu w Białymstoku

29/2018 - W sprawie zmian w planie studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Chemia kryminalistyczna i sadowa od roku akademickiego 2018/2019

28/2018 - W sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia Magdalenie Fiłoc

27/2018 -W sprawie w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia  magisterskie, studia pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Biologiczno-Chemicznym w roku akademickim 2019/2020

26/2018 - W sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego Anecie Książek

25/2018 - W sprawie wyznaczenia kandydatów na  recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk chemicznych dr hab. Stanisławowi Witkowskiemu

24/2018 - W sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora nauk chemicznych dr hab. Stanisławowi Witkowskiemu

23/2018 - W sprawie wyznaczenia kandydatów na  recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk biologicznych dr hab. Mirosławie Kupryjanowicz

22/2018 - W sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora nauk biologicznych dr hab. Mirosławie Kupryjanowicz

21/2018 - W sprawie wyznaczenia kandydatów na  recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk biologicznych dr hab. Agnieszce Barbarze Gniazdowskiej-Piekarskiej

20/2018 - W sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora nauk biologicznych dr hab. Agnieszce Barbarze Gniazdowskiej-Piekarskiej

19/2018 - W sprawie nowelizacji Uchwały nr 10/2017 Rady Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 12.01.2017 r. pt. „Regulamin podziału dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nim związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Biologiczno Chemicznym UwB w  drodze postępowania konkursowego” z dnia 12 stycznia 2017 roku”

18/2018 - W sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Karoliny Haliny Markiewicz

17/2018 - W sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych w dyscyplinie chemia Karolinie Halinie Markiewicz

16/2018 - W sprawie kalkulacji kosztów kształcenia dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019 na studiach stacjonarnych trzeciego stopnia prowadzonych na Wydziale Biologiczno-Chemicznym Uniwersytetu w Białymstoku

15/2018 - W sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne trzeciego stopnia – studia doktoranckie w zakresie biologii oraz w zakresie chemii w roku akademickim 2018/2019

14/2018 - W sprawie kalkulacji kosztów kształcenia na studiach podyplomowych dla słuchaczy rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2018/2019 prowadzonych na Wydziale Biologiczno-Chemicznym Uniwersytetu w Białymstoku

13/2018 -W sprawie kalkulacji wysokości opłat za przeprowadzanie potwierdzenia efektów uczenia się w roku akademickim 2018/2019 na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Biologiczno- Chemicznym Uniwersytetu w Białymstoku

12/2018 - W sprawie kalkulacji kosztów kształcenia dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019 na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Biologiczno-Chemicznym Uniwersytetu w Białymstoku

11/2018 - W sprawie zatwierdzenia modyfikacji Uchwały Rady Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB  nr 23/2017  z dnia  16 marca 2017 w  sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na kierunki prowadzone na Wydziale Biologiczno-Chemicznym w roku akademickim 2018/2019

10/2018 - W sprawie odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego Annie Matwiejuk

9/2018 - W sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Anny Tokarzewicz

8/2018 - W sprawie nadania stopnia naukowego doktora Annie Tokarzewicz

7/2018 - W sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Stanisławy Koronkiewicz

6/2018 - W sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr  Stanisławy Koronkiewicz

5/2018 - W sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk chemicznych dr hab. Joannie Karpińskiej

4/2018 - W sprawie zatwierdzenia kalkulacji kosztów studiów stacjonarnych drugiego stopnia
na kierunku Environmental Protection od roku akademickiego 2018/2019

3/2018 - W sprawie modyfikacji planów studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Environmental Protection

2/2018 - W sprawie zatwierdzenia kalkulacji kosztów studiów stacjonarnych prowadzonych w języku polskim dla cudzoziemców w roku akademickim 2018/2019

1/2018 - W sprawie ilościowych kryteriów oceny osiągnięć studentów weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona