logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Uchwały Rady Wydziału 2017

20/2017 - Zatwierdzenie dokumentu "Czynności w przewodzie doktorskim na Wydziale Biologiczno-Chemicznym UwB"

19/2017 - Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej - M. Matosiuk

18/2017 - Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej - E. Jermakowicz

17/2017 - Nadanie stopnia doktora nauk biologicznych - M. Szal

16/2017 - Wyznaczenie kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk biologicznych dr hab. Jolancie E. Ejsmont-Karabin

15/2017 - Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora nauk biologicznych dr hab. Jolancie E. Ejsmont-Karabin

14/2017 - Modyfikacja zasad rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 na kierunkach: Biologia, Ekobiznes, Chemia kryminalistyczna i sądowa

13/2017 - Utworzenie kierunku Chemia kryminalistyczna i sądowa na poziomie studiów drugiego stopnia

12/2017 - Utworzenie kierunku Ekobiznes na poziomie studiów pierwszego stopnia

11/2017 - Zmiany w strukturze organizacyjnej Instytutu Biologii Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB

10/2017 - Zatwierdzenie dokumentu "Regulamin podziału dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nim związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Biologiczno-Chemicznym UwB"

9/2017 - Zatwierdzenie dokumentu "Czynności w postępowaniu habilitacyjnym na Wydziale Biologiczno-Chemicznym"

8/2017 - Wyznaczenie promotora w przewodzie doktorskim - M. Kozłowska

7/2017 - Odwołanie promotora i promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim - M. Kozłowska

6/2017 - Modyfikacja tytułu rozprawy doktorskiej - P. S. Marjańska

5/2017 - Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej - K. Sidorowicz

4/2017 - Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej - P. Mirski

3/2017 -  Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych - Kamila D. Malecka

2/2017 - Wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej - A. Wilczewska

1/2017 - Zgoda na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego - A. Wilczewska

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
WSPÓŁPRACAikona