logo_smalluwb_img_mobileszukaj

KROK 1 – Na stronie internetowej https://most.uka.uw.edu.pl/ zapoznaj się z ofertą wolnych miejsc - od 15 kwietnia i 1 listopada
KROK 2 – Załóż konto rekrutacyjne podając niezbędne dane, zgodnie z procedurą - od 15 kwietnia do 15 maja lub od 31 października  do 30 listopada
KROK 3 – Wybierz uczelnie, kierunek jeżeli jest to konieczne również specjalność
KROK 4 – Wydrukuj wniosek i przedstaw go prodziekanowi wydziału macierzystego w celu jego zaopiniowania
KROK 5 – Zaopiniowany wniosek dostarcz do Działu Dydaktyki i Spraw Studenckich - najpóźniej do 22 maja lub do 5 grudnia
KROK 6 – Oczekuj decyzji biura UKA w sprawie zakwalifikowania na studia na wybrany Uniwersytet - do 30 czerwca lub do 31 grudnia
KROK 7 – Przedstaw „Porozumienie o programie zajęć” prodziekanowi wydziału macierzystego do zaakceptowania.
„Porozumienie o programie zajęć” student ma obowiązek złożyć w uczelni przyjmującej (kopia) i macierzystej (oryginał) do 30 października – w odniesieniu do semestru zimowego lub całego roku akademickiego oraz do 15 marca – w odniesieniu do semestru letniego. 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona