logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Wykaz grantów uzyskanych przez pracowników Wydziału Biologiczno-Chemicznego w latach 2014-2016

 

Instytut Biologii

 

prof. dr hab. Izabela Święcicka

Dynamika pangenomu i  proteomu wybranych przedstawicieli Bacillus cereus sensu lato ze środowiska pierwotnego i zmienionego antropologicznie.

Kwota grantu: 598 800 zł | Lata realizacji: 2016-2019 | Konkurs: OPUS 10


prof. dr hab. Marek Konarzewski

Wielkość mózgu oraz zdolności kognitywne myszy laboratoryjnych selekcjonowanych na zróżnicowane tempo metabolizmu podstawowego lub maksymalnego.

Kwota grantu: 415 470 zł | Lata realizacji: 2016-2018 | Konkurs: OPUS 9


dr hab. Paweł Robert Brzęk

Stres oksydacyjny podczas termogenezy u myszy laboratoryjnych o genetycznie zróżnicowanym poziomie metabolizmu maksymalnego i podstawowego: rola białka UCP1.

Kwota grantu: 686 980 zł | Lata realizacji: 2015-2018 | Konkurs: OPUS 8


dr hab. Ada Wróblewska

Rola wielokierunkowej presji selekcyjnej w ewolucji strategii oszustwa pokarmowego u storczyków z rodzaju Dactylorhiza.

Kwota grantu: 561 100 zł | Lata realizacji: 2014-2017 | Konkurs: OPUS 5


mgr Justyna M. Drewnowska

Polimorfizm genetyczny środowiskowych izolatów Bacilluscereus i Bacillus thuringiensis syntetyzujących melaninę.

Kwota grantu: 99 918 zł | Lata realizacji: 2014-2016 | Konkurs: PRELUDIUM 5


mgr Urszula Czyżewska

Charakterystyka profili białkowych Malassezia pachydermatis w aspekcie diagnostyki z wykorzystaniem elektroforezy dwukierunkowej.

Kwota grantu: 100 000 zł | Lata realizacji: 2014-2017 | Konkurs: PRELUDIUM 6

 

 

Instytut Chemii

 

dr Krzysztof Brzeziński

Enzymologia strukturalna hydrolazy S-adenozylo-L-homocysteiny: poszukiwania nowych celów strukturalnych dla selektywnych inhibitorów.

Kwota grantu: 502 065 zł | Lata realizacji: 2014-2017 | Konkurs: OPUS 5


mgr Justyna Kapelewska

Odcieki ze składowisk odpadów komunalnych jako potencjalne źródło zanieczyszczenia środowiska wodnego związkami endokrynnie czynnymi.

Kwota grantu: 149 760 zł | Lata realizacji: 2014-2018 | Konkurs: PRELUDIUM 5


dr Elżbieta Regulska

Otrzymywanie i zastosowanie nowych nanokompozytów na bazie pochodnych fulerenu C60 i tlenku tytanu jako potencjalnych fotokatalizatorów.

Kwota grantu: 98 540 zł | Lata realizacji: 2014-2016 | Konkurs: ETIUDA 2


prof. dr hab. Valery Isidorov

Badania nad działaniem na wybrane czynniki etiologiczne bakteriozy pszczoły miodnej ekstraktów roślinnych oraz nad zależnością ich aktywności od składu chemicznego.

Kwota grantu: 618 820 zł | Lata realizacji: 2015-2017 | Konkurs: OPUS 7


mgr Urszula Wykowska

Nanocząstki wielowarstwowe modyfikowane związkami fosforowymi.

Kwota grantu: 149 998 zł | Lata realizacji: 2015-2018 | Konkurs: PRELUDIUM 7


mgr Karolina Halina Markiewicz

Tworzenie nowych materiałów na bazie nanorurek węglowych i polimerów z odwzorowanymi jonami metali (CNT-IIP).

Kwota grantu: 150 000 zł | Lata realizacji: 2015-2018 | Konkurs: PRELUDIUM 7


dr Aneta Nodzewska

Synteza i zastosowanie nowych katalizatorów poliaminowych w homo- i heterogenicznych reakcjach C-H utleniania.

Kwota grantu: 348 805 zł | Lata realizacji: 2015-2018 | Konkurs: SONATA 7


prof. dr hab. Beata Izabella Godlewska-Żyłkiewicz

Nowe metodyki analityczne w analizie specjacyjnej nanosrebra i nanozłota.

Kwota grantu: 451 660 zł | Lata realizacji: 2015-2018 | Konkurs: OPUS 8


prof. dr hab. Ryszard Ireneusz Łaźny

Enancjoselektywna reakcja retro-aza-Michaela z polimerowymi reagentami i w układzie przepływowym do asymetrycznej syntezy 8-członowych pierścieni karbocyklicznych.

Kwota grantu: 676 890 zł | Lata realizacji: 2015-2018 | Konkurs: OPUS 8


prof. dr hab. Jacek Witold Morzycki

Synteza alkaloidów Solanum i ich analogów ze steroidowych sapogenin.

Kwota grantu: 945 000 zł | Lata realizacji: 2016-2019 | Konkurs: OPUS 9


mgr Marta Malinowska

Nowe katalizatory metatezy olefin zawierające grupę nitrową w ligandzie N-heterocyklicznym.                         

Kwota grantu: 150 000 zł | Lata realizacji: 2016-2019 | Konkurs: PRELUDIUM 9


mgr Róża Sawczuk

Ocena prozdrowotnych właściowści homogenatu czerwiu trutowego pszczoły miodnej.

Kwota grantu: 150 000 zł | Lata realizacji: 2016-2019 | Konkurs: PRELUDIUM 9


dr Piotr Marcin Olejnik

Nanocebulki węglowe/nanorurki polianilinowe – nanokompozyt dla superkondesatorów i bioczujników.

Kwota grantu: 440 000 zł | Lata realizacji: 2016-2019 | Konkurs: FUGA 5


MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
WSPÓŁPRACAikona