logo_smalluwb_img_mobileszukaj

2016

Protokół z posiedzenia Komisji do oceny wniosków zgłoszonych do konkursu BMN 2016 w Instytucie Chemii

 

Dziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB ogłasza dodatkową edycję konkursu na finansowanie stypendiów oraz projektów naukowo-badawczych młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w Instytucie Chemii UwB

Dziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB ogłasza konkurs na finansowanie projektów naukowo-badawczych młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich

 

Wykaz planowanych do realizacji zadań badawczych w 2016 roku

Uchwała Rady Wydziału z 3 grudnia 2015 r.

Formularz  projektu badawczego

Kosztorys

Rozliczenie finansowe

 

2015 rok

  

 

Autorzy wniosków konkursowych mają prawo do złożenia odwołania do Dziekana Wydziału Biologiczno-Chemicznego w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia rankingu wniosków.

 

 

2014 rok

 

 

 

III konkurs - 2013 r.

Dotacja na realizację projektu badawczego
- w kategorii projektów podoktorskich:

1. mgr Adam Cudowski, dr Anna Pietryczuk - Interakcje między biomasą grzybów a składem frakcyjnym manganu w systemie wód Kanału Augustowskiego.

 

- w kategorii projektów doktoranckich:

1. mgr Monika Drężek - Molekularna analiza plazmidów oraz genów kodujących oporność na wybrane antybiotyki u gronkowców wyizolowanych od łosia (Alces alces L.).


2. mgr Urszula Czyżewska - Porównanie aktywności fosfolipazowej szczepów Malassezia pachydermatis izolowanych od psów z otis externa oraz bez objawów klinicznych choroby.


3. mgr Paulina S. Kamińska - Ekspresja genów replikacji plazmidów Bacillus anthracis wśród środowiskowych szczepów Bacillus thuringiensis.


4. mgr Magdalena Siemieniuk - Analiza ekspresji genów kodujących kluczowe enzymy metabolizmu tlenowego, beztlenowego oraz szlaku pentozofosforanowego trzech linii komórek nowotworowych (HeLa-C, MDA-MB-231, MCF7) poddanych presji oksytiaminy.


II konkurs - 2012 r.
Stypendium: mgr Aneta Adamczuk


Dotacja na realizację projektu badawczego
- w kategorii projektów podoktorskich:


1. dr Szymon Sękowski - Fizykochemiczna charakterystyka oddziaływań biomolekularnych taniny hydrolizującej 1-O-gallo-4,6-heksahydroksydifenylo-ß-D-glukozy izolowanej z liści wiesiołka (Oenothera gigas L.) z liposomami.


- w kategorii projektów doktoranckich:


1. mgr Magdalena Fiłoc - Rekonstrukcja zmian roślinności Suwalszczyzny u progu holocenu a chłodne oscylacje klimatu zwane cyklami Bonda.


2. mgr Ewa Żebrowska - Mechanizmy zwiększające dostępność fosforanów u owsa (Avena sativa L.) - rola kwaśnych fosfataz.


3. mgr Justyna M. Łuksza - Struktura genetyczna środowiskowych szczepów Bacillus cereus i Bacillus thuringiensis systetyzujących melaninę.


4. mgr Marta Czernik - Molekularna analiza jakościowego składu diety jelenia szlachetnego Cervus elaphus i sarny europejskiej Capreolus capreolus w dolinie Biebrzy.


I konkurs - 2011 r.


1. mgr Agata Kostro-Ambroziak - Zróżnicowanie morfologiczne i genetyczne gatunków z rodzaju Dyspetes Förster, 1869 (Hymenoptera, Ichneumonide) w Polsce.


2. mgr Urszula Czyżewska, mgr Magdalena Siemieniuk - Ocena właściwoości antynowotworowych oksytiaminy w ludzkich kulturach komórkowych in vitro.


3. mgr Magdalena Świsłocka - Struktura genetyczna populacji łosia, Alces alces z Puszczy Augustowskiej.


4. dr Marek Bartoszewicz - Polimorfizm genetyczny wybranych przedstawicieli Bacillus cereus sensu lato izolowanych z mleka.


5. dr Ewa Chwełatiuk - Struktura genetyczna populacji koniczyny białej (Trifolium repens L.) oraz jej mikrosymbionta Rhizobium leguminosarum bv. trifolii na „starej” hałdzie cynkowo-ołowianej w południowej Polsce w kontekście ryzoremediacji. 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona