logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Dr Elżbieta Wołyniec ukończyła studia na kierunku chemia w Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej (1994) uzyskała na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Tam również w Katedrze Toksykologii uzyskała specjalizację z toksykologii (2001). Od początku swojej kariery zawodowej związana jest z Instytutem Chemii Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie od 2008 roku zatrudniona jest w Zakładzie Chemii Analitycznej na stanowisku starszego wykładowcy. Jej zainteresowania naukowe dotyczą zastosowania wstrzykowej analizy przepływowej w analizie chemicznej próbek żywności, środowiskowych i farmaceutycznych. W uczelni pełniła funkcje zastępcy dyrektora Instytutu Chemii UwB ds. dydaktycznych (2002-2012), prodziekana ds. dydaktycznych Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB (2012 – 2016). Od wielu lat działa w Zarządzie Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego, pełniąc od 2002 r. funkcję sekretarza. Jest także od wielu lat członkiem Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego.

Interesuje się literaturą współczesną i historią Polski. Lubi zwierzęta, dobrą muzykę i sporty zimowe.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona