logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Dr hab. Ada Wróblewska od początku swojej kariery dydaktycznej i naukowej jest związana z Instytutem Biologii, Uniwersytetu w Białystoku. W Instytucie Biologii UwB uzyskała stopień naukowy doktora (2006) oraz na Wydziale Biologiczno-Chemicznym UwB doktora habilitowanego nauk biologicznych (2015). Obecnie zatrudniona jest w Zakładzie Ekologii Roślin IB na stanowisku adiunkta. Staże naukowe realizowała zarówno w kraju w Zakładzie Genetyki (UAM), w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej UNESCO/PAN, IHAR (Radzików) oraz za granicą na Uniwersytecie Josepha Fouriera w Laboratorium Ekologii (Francja). Zainteresowania naukowe obejmują dziedzinę z zakresu biologii ewolucyjnej, a w szczególności czynników i mechanizmów kształtujących wzorce różnorodności genetycznej roślin. W tej tematyce opublikowała ponad 30 prac naukowych oraz ponad 40 doniesień konferencyjnych. W jej dorobku naukowym znalazły się również prace popularno-naukowe z zakresu badań florystycznych, biogeografii i ochrony środowiska. Zrealizowała cztery oraz była wykonawcą w dziewięciu projektach finansowanych przez KBN, MNiSW oraz NCN. Otrzymała nagrody i wyróżnienia Ministra Środowiska za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze oraz Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Uczestniczyła jako ekspert Narodowego Centrum Nauki w panelu tematycznym NZ8, komisji konkursowej (ochrona środowiska) powołanej przez Zarząd Województwa Podlaskiego oraz jest Członkiem Rady Programowej Fundacji Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa oraz członkiem Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej. Prywatnie lubi podróże po świecie, poznawanie ludzi i smaków różnorodnych kuchni, w wolnych chwilach czyta kryminały i literaturę science-fiction, miłośniczka kotów.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona