logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Dr hab. Piotr Zieliński ukończył studia na kierunku biologia w Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. W 2003 roku uzyskał z wyróżnieniem stopnień naukowy doktora nauk biologicznych w zakresie hydrobiologii w Instytucie Biologii Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku. W 2016 otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z Instytutem Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie od 2014 roku pracuje w Zakładzie Ochrony Środowiska.

Staże naukowe odbył w Naturhøjskolen, Stege (Dania), Institut des sciences de l'environnement, UQAM, Montreal (Kanada), School of Biological Sciences, Bangor University (Wielka Brytania). Był też koordynatorem polsko-niemieckiej wymiany studentów z Uniwersytetem w Poczdamie w oparciu o stacje terenowe w Gugnach i Güelpe (2006-2009).

Jest autorem ponad 60 publikacji naukowych, głównie z zakresu analizy stabilności hydrochemicznej wód powierzchniowych o różnym stopniu przekształcenia antropogenicznego. Zajmuje się także biogeochemicznymi przemianami materii organicznej w zlewniach oraz wpływem zmian klimatycznych na funkcjonowanie ekosystemów torfowiskowych i wodnych.

Był kierownikiem dwóch i wykonawcą dziewięciu projektów badawczych i dydaktycznych finansowanych przez KBN, MNiSW, NCN, DPJW. Pod jego opieką napisano 24 prace magisterskie i 17 prac licencjackich. Jest także egzaminatorem i weryfikatorem maturalnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Jest przewodniczącym Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej.  

Za swoje osiągnięcia naukowe otrzymał Stypendium krajowe dla młodych naukowców z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2002-2003). Był też laureatem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Wsparcie Międzynarodowej Mobilności Naukowców (2009-2011).

Na Wydziale Biologiczno-Chemicznym pełnił funkcję pełnomocnika dziekana ds. studiów z ochrony środowiska (2008-2009) oraz zastępcy dyrektora Instytutu Biologii UwB (2013-2014). Od wielu lat działa w Zarządzie Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, pełniąc też funkcję przewodniczącego oddziału (2008-2011). Uczestniczy w pracach Wydziałowej Komisji Dydaktycznej. Jest ekspertem The Regional Environmental Center ds. implementacji Ramowej Dyrektywy Wodnej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Prywatnie miłośnik podlaskiej wsi, produktów regionalnych oraz kolekcjoner antyków, zafascynowany Rzeczpospolitą Jagiellonów, ma szczególną słabość do królowej Bony.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona