logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Pełnomocnicy Dziekana ds. promocji Wydziału:

Dr hab. Agnieszka Wilczewska, prof. UwB
Dr hab. Marcin Sielezniew, prof. UwB

 

Pełnomocnicy Dziekana ds. e-learningu:

Dr hab. Artur Ratkiewicz
Dr Sebastian Maciak

 

Pełnomocnicy Dziekana ds. studentów niepełnosprawnych:

Dr Janusz Kupryjanowicz
Dr Anna Basa

 

Pełnomocnicy Dziekana ds. programu MOST:

Dr Elżbieta Regulska
Dr Aleksandra Staszak

 

Pełnomocnik Dziekana ds. własności intelektualnej:

Dr Elżbieta Zambrzycka – Szelewa

 

Koordynator Wydziału ds. Uniwersytetu Otwartego UwB:

Dr hab. Andrzej Gębczyński

 

Koordynatorzy Wydziału ds. wymiany Erasmus+:

Dr Joanna Breczko
Dr inż. Maciej Karpowicz

 

Koordynatorzy Wydziału ds. APD:

Dr hab. Artur Ratkiewicz
Dr hab. Piotr Zieliński

 

Przedstawiciel Wydziału w Radzie Uniwersyteckiego Centrum Obliczeniowego:

Dr hab. Artur Ratkiewicz

 

Kierownicy studiów podyplomowych:

Dr Alina Stankiewicz
Dr Beata Kalska-Szostko

 

Koordynatorzy Akademii Młodego Badacza:

dr Izabela Dobrzyńska
dr Anna Pietryczuk

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona