logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Interesariusze zewnętrzni Wydziałowej Rady Konsultacyjnej ds. Koncepcji Kształcenia

dr n. med. Agnieszka Joanna Bajguz - Sekcja Badań Epidemiologiczno-Klinicznych, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku

mgr inż. Beata Bezubik - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

mgr inż. Jolanta Bielawska - Laboratorium Badania Wody, Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

podinsp. celny dr Eligiusz Dubis - Izba Celna w Białymstoku

dr Grzegorz Chocian - Ekoton, Białystok

dr inż. Andrzej Kamocki - Towarzystwo Ochrony Siedlisk „ProHabitat”

mgr Andrzej Karolski - Departament Gospodarki Komunalnej, Urząd Miejski Białystok

mgr Bożena Karpowicz - IV LO w Białymstoku

mgr inż. Artur Kundzicz - Laboratorium Celne Izby Celnej w Białymstoku

mgr Gerard Lasocki - Egis Polska Spółka z o.o.

mgr Dorota Lewończuk - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Białymstoku

mgr Stanisław Łuniewski - Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne ASTWA Sp. z o.o.

prof. dr hab. Bożena Łozowicka - Instytut Ochrony Roślin w Białymstoku

podinsp. Jarosław Nowik - Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

mgr Katarzyna Ramotowska - Biebrza Eco-Travel

mgr Bogusław Sztuk - Marpol SA w Białymstoku

mgr Adam Walicki - Instytut Badań i Analiz Vivade Spółka z o.o. w Białymstoku

mgr inż. Tomasz Żak - Medgal Sp. z o.o. w Księżynie

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
WSPÓŁPRACAikona