logo_smalluwb_img_mobileszukaj

dr n. med. Agnieszka Joanna Bajguz - kierownik Laboratorium Badań Epidemiologiczno-Klinicznych, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku

mgr inż. Beata Bezubik - dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

mgr inż. Jolanta Bielawska - kierownik Laboratorium Badania Wody, Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

podinsp. celny dr Eligiusz Dubis - z-ca dyrektora Izby Celnej w Białymstoku

dr Grzegorz Chocian - prezes zarządu Ekoton, Białystok

dr inż. Andrzej Kamocki - prezes zarządu Towarzystwa Ochrony Siedlisk „ProHabitat”

mgr Andrzej Karolski - kierownik Departamentu Gospodarki Komunalnej, Urząd Miejski Białystok

mgr Bożena Karpowicz - dyrektor IV LO w Białymstoku

mgr inż. Artur Kundzicz - kierownik Laboratorium Celnego Izby Celnej w Białymstoku

mgr Gerard Lasocki - product manager Egis Polska Spółka z o.o.

mgr Dorota Lewończuk - v-ce dyrektor Zespółu Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Białymstoku

mgr Stanisław Łuniewski - dyrektor generalny Przedsiębiorstwa Usługowo-Asenizacyjnego ASTWA Sp. z o.o.

prof. dr hab. Bożena Łozowicka - dyrektor Instytutu Ochrony Roślin w Białymstoku

podinsp. Jarosław Nowik - kierownik Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

mgr Katarzyna Ramotowska - prezes Biebrza Eco-Travel

mgr Bogusław Sztuk - dyrektor ds. rozwoju i jakości Marpol SA w Białymstoku

mgr Adam Walicki - prezes Instytutu Badań i Analiz Vivade Spółka z o.o. w Białymstoku

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona