logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Doktoraty
Aktualne ogłoszenia o obronach prac doktorskich

 

mgr Mariana Kozłowska   -  (ogłoszenie o obronie)

Noncovalent interactions in the process of carbon nanotubes functionalization with diisocyanates and polyethylene glycol molecules (Oddziaływania niekowalencyjne w procesie funkcjonalizacji nanorurek węglowych cząsteczkami diizocyjanianów i politlenku etylenu)

Streszczenie | Recenzja 1 | Recenzja 2

Promotor: dr hab. Paweł Rodziewicz


mgr Anna Tokarzewicz

Rozwój metod oznaczania wybranych proteaz oraz inhibitorów proteaz z wykorzystaniem biosensorów SPRI

Promotor: dr hab. Ewa Gorodkiewicz


 

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
WSPÓŁPRACAikona