logo_smalluwb_img_mobileszukaj

XXVII Warsztaty Technik Prezentacji Naukowych "OAK" odbędą się w Terenowej Stacji Przyrodniczej Uniwersytetu Łódzkiego w Spale, w dniach 25-29.10.2017 r.

Warsztaty Technik Prezentacji Naukowych OAK, czyli Obóz Atrakcyjnych Konwentykli to wyjazdowe spotkania poświęcone doskonaleniu sposobów przekazywania wiedzy i prezentowania wyników badań naukowych. Impreza ma już osiemnastoletnią tradycję, po raz pierwszy zorganizowana została w styczniu 1999 roku przez Koła Przyrodników Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od tamtego czasu realizacji kolejnych warsztatów podejmowały się inne ośrodki akademickie takie jak: Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Gdański czy Uniwersytet w Białymstoku.

Tegoroczna edycja organizowana jest przez trzy podmioty: Sekcję Mykologiczno-Algologiczną SKNB (Uniwersytet Łódzki) oraz Sekcję Zoologii Bezkręgowców SKMB (Uniwersytet Łódzki), oraz Warszawskie Stowarzyszenie Biotechnologiczne (WSB) „Symbioza”. 

Warsztaty są unikalne z uwagi na swoją formę – nie są jedynie konferencją, ale również platformą do podnoszenia swoich umiejętności tworzenia prezentacji, posterów oraz ich prezentowania. Podstawową częścią OAKu są wystąpienia w języku polskim lub angielskim wygłaszane przez uczestników na podstawie przygotowanej wcześniej multimedialnej prezentacji. Po każdym z nich odbywa się dyskusja nad jego stroną merytoryczną, jak podczas konferencji branżowych. Seminaria są nagrywane, a następnie podczas sesji krytycznej analizowane przez innych uczestników i ekspertów pod kątem technicznym – omówiona zostaje zarówno jakość przygotowanych slajdów jak i sposób ich przedstawienia. Odtwarzane nagranie pozwala na bieżący komentarz dotyczący elementów wartych poprawy. W ten sposób każdy uczy się zarówno na swoich błędach jak i niezliczonych przykładach podczas prezentacji innych. Odbywa się także sesja posterowa, podczas której każdy plakat omawiany jest indywidualnie zarówno od strony merytorycznej jak i technicznej.

Oprócz możliwości sprawdzenia się w praktyce prezentując swoje badania naukowe, nabywa się także niezwykle cennej wiedzy i umiejętności podczas prowadzonych przez ekspertów warsztatów pozwalających podnosić poziom swoich wystąpień. Równie ważną częścią OAKu są zajęcia ruchowe, krajoznawcze i integracyjne. Przyjazna atmosfera panująca podczas całego wyjazdu sprawia, że wiedzę chłonie się szybko, a po nabyciu kolejnych doświadczeń konferencyjnych i sukcesach osiągniętych dzięki nabytej wiedzy – chętnie wraca się na kolejną edycję. Ze względu na dużą interaktywność bloków zajęciowych OAK jest doskonałym miejscem w równej mierze dla słuchaczy biernych jak i tych, którzy zdecydują się wziąć udział aktywny.

 

Więcej informacji dostępnych na:
www.oak.edu.pl

www.facebook.com/konferencjaOAK

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona