logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Dnia 12 października 2016 r. (środa), o godz.17:00, w sali nr 2060 Instytutu Biologii odbędzie się wykład prof. dr hab. Haliny Gabryś z Uniwersytetu Jagiellońskiego pt: „Madagaskar okiem biotechnologa“.

 

Pani prof. dr hab. Halina Gabryś jest kierownikiem Zakładu Biotechnologii Roślin, Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na mechanizmach działania fotoreceptorów roślinnych, w szczególności fitochromu oraz receptorów światła niebieskiego i UV, oddziaływaniach pomiędzy fotoreceptorami i ich znaczenie fizjologiczne. Pani Profesor bada biofizyczne aspekty zjawisk ruchu wewnątrzkomórkowego: procesy redoks następujące po wzbudzeniu fotoreceptora, badania EPR in vivo. Bada także m. in. mechanizmy przekazu sygnału świetlnego w komórkach roślinnych: rolę wapnia i fosfatydyloinozytoli w ruchach chloroplastów, regulację fitochromową procesów towarzyszących kiełkowaniu w turionach i nasionach czy rolę ściany komórkowej i macierzy zewnątrzkomórkowej w ruchach wewnątrzkomórkowych.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona