logo_smalluwb_img_mobileszukaj
15 marca 2018 r., godz. 10:15, s. 2001, ICh

W dniu 15 marca 2018 roku o godzinie 10.15

w Instytucie Chemii Uniwersytetu w Białymstoku, Ciołkowskiego 1K, w sali 2001

Dr Jeannette Jacqueline Lucejko

Department of Chemistry and Industrial Chemistry of the University of Pisa, Italy.

wygłosi wykład na temat:

 

Application of Analytical Chemistry to the conservation

and knowledge of Cultural Heritage

 

Abstract

Early applications of chemical and physical analytical methods in studies on art materials and archaeological objects demonstrated that scientific investigation is an essential tool for acquiring information on the materials that make up an artwork and for assessing their decay, in order to plan restoration approaches. Chemical diagnosis, together with the investigation carried out by historians, archaeologists and art experts, is a valuable contribution to help identify the materials in paintings and ancient artefacts, as well as their state of conservation.

The development of scientific procedures that are able to use very minute samples (a few micrograms), together with the increased availability of advanced analytical instrumentation, have led to great interest in the chemical study of materials used in cultural heritage.

Over the past decade, particular attention has been focused on the characterization of organic materials occurring, for example, as the residues of food, medicines and balms in archaeology, as adhesives, and as binders in paints. The mixture of many materials in ancient recipes and technologies, and the chemical changes induced by ageing make it even more difficult to study these samples.

In this respect, research relies heavily on structural information at a molecular level, and thus the application of mass spectrometry plays a prominent role. This is mainly due to its ability to obtain detailed compositional information of complex mixtures. In addition, the possibility of coupling mass spectrometry with chromatographic techniques, such as gas chromatography and high-performance liquid chromatography, make mass spectrometry the most powerful tool to investigate the complex and aged mixtures of organic molecules that are currently encountered as constituents of artistic, historic and archaeological objects.

 

                                                                                                          Serdecznie zapraszamy

 

 

Jeannette Jacqueline Lucejko jest badaczką na Wydziale Chemii i Chemii Przemysłowej Uniwersytetu w Pizie. Ukończyła chemię w 1998 roku na Uniwersytecie w Białymstoku, a w 2006 roku na Uniwersytecie w Pizie. Otrzymała tytuł doktora nauk chemicznych w 2010 roku na Uniwersytecie w Pizie. Jej działalność badawcza dotyczy głównie opracowania procedur analitycznych opartych na pirolizie, chromatografii i spektrometrii masowej do badania i charakteryzacji archeologicznego podmokłego drewna. W szczególności interesuje się identyfikacją rodzaju pogorszenia (zmian chemicznych) zachodzących w holocelulozie i ligninie, w podmokłych drewnianych artefaktach oraz tego, w jaki sposób te procesy wpływają na ochronę drewna. Ponadto zajmuje się badaniem materiałów organicznych jako żywic terpenowych, białek, lipidów w amorficznych pozostałościach archeologicznych oraz naturalnych organicznych barwników i pigmentów stosowanych w dziełach sztuki. Opracowała analityczne i instrumentalne metodologie oparte na GC / MS, Py-GC / MS, EGA-MS, DE-MS i HPLC-DAD do badania złożonych mieszanin materiałów organicznych i do zrozumienia ich ścieżek starzenia.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
WSPÓŁPRACAikona