logo_smalluwb_img_mobileszukaj

18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) godz. 10.00, sala 1007, Instytut Chemii

Wybory indykacyjne Dziekana

Porządek zebrania:

  • wybór Przewodniczącego Kolegium Elektorów Wydziału i Komisji Skrutacyjnej i protokolanta.
  • wybory indykacyjne Dziekana Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

 

25 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) godz. 10.00, sala 1007, Instytut Chemii

Wybory Dziekana

25 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) godz. 11.30, sala 1007, Instytut Chemii

Wybory przedstawiciela do Senatu z grupy pracowników samodzielnych

do 4 maja 2016

Zgłoszenie przez Dziekana Elekta kandydatów na Prodziekanów (wymagane uzgodnienie kandydatów na prodziekanów ds. dydaktycznych z elektorami-studentami).

12 maja 2016 r. (czwartek) godz. 10.00, sala 1007, Instytut Chemii

Wybory Prodziekanów

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona