logo_smalluwb_img_mobileszukaj

 

 

Szanowni Państwo!

Zapraszamy Państwa do udziału w II edycji Konkursu i Programu Akredytacyjnego "Studia z Przyszłością", który służy wyróżnianiu i promowaniu najbardziej nowoczesnych kierunków studiów na polskich uczelniach. Program, współorganizowany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, odbywa się pod patronatem medialnym TVP Info, a patronat honorowy sprawują nad nim m.in. Konfederacja Lewiatan i Fundacja Polskiej Akademii Nauk.  Zapraszamy na stronę Programu: www.studiazprzyszloscia.pl

Ubiegłoroczna, I edycja Programu "Studia z Przyszłością", zakończyła się wielkim sukcesem. Wyróżniliśmy tak prestiżowe i znakomite kierunki, jak m.in. Dziennikarstwo na Uniwersytecie Wrocławskim, Informatyka przemysłowa na Politechnice Śląskiej, Geoinformatyka na Politechnice Warszawskiej czy Prawo w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. W mediach całej Polski ukazało się blisko 1 tys. publikacji na temat kierunków wyróżnionych w Programie "Studia z Przyszłością", co przełożyło się na sukces marketingowy tych kierunków i wyniki rekrutacji na studia. Znak Jakości "Studia z Przyszłością" z dumą prezentują na swoich stronach internetowych i w informatorach dla kandydatów na studia najlepsze wydziały i katedry polskich szkół wyższych: uniwersytetów, politechnik, akademii i uczelni niepublicznych. Uroczysta Gala wręczenia certyfikatów przyznanych w I edycji odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim, a jej Gośćmi Honorowymi byli: prof. Jan Wojtyła, były Szef Gabinetu Politycznego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Kierownik Katedry Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz prof. Krystyna Iglicka-Okólska, JM Rektor Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Do akredytacji w II edycji Programu "Studia z Przyszłością" mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich, studiów doktoranckich, a także kierunki studiów podyplomowych i specjalności na kierunkach studiów, prowadzone w polskich szkołach wyższych wszystkich typów. Certyfikatem "Studia z Przyszłością" już po raz kolejny  wyróżnimy kierunki realizowane według oryginalnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy.

Naszą akredytację wzorujemy na najbardziej prestiżowych systemach certyfikacyjnych Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Celem Programu "Studia z Przyszłością" jest promocja kierunków studiów, które wyróżniają się na rynku koncepcją kształcenia uwzględniającą oczekiwania pracodawców!

Zgłoszenia w II edycji Konkursu przyjmujemy w terminie do 18 listopada 2016 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Programu "Studia z Przyszłością": www.studiazprzyszloscia.pl

 

Materiały do pobrania:

Folder informacyjny Programu (PDF) - pobierz!

Zgłoszenie - kliknij!

 

O Programie "Studia z Przyszłością"

Organizatorem merytorycznym Programu "Studia z Przyszłością" jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Akredytacją "Studia z Przyszłością" wyróżnimy kierunki nowoczesne, innowacyjne, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy. O przyznaniu certyfikatów zdecyduje Komisja złożona z wybitnych naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym, pracujących m.in. na  Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Śląskim i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.W Komisji zasiądą również przedstawiciele środowiska pracodawców. Uroczystość wręczenia certyfikatów "Studia z Przyszłością" planowana jest na marzec 2017 roku na Uniwersytecie Warszawskim, w zabytkowych murach Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich.

 

Jak przystąpić?

Kierunek studiów może zostać zgłoszony do Konkursu przez Rektora uczelni, jak również kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej (np. dziekana wydziału) lub kierownika jednostki nadzorującej merytorycznie kształcenie na danym kierunku (np. dyrektora instytutu, kierownika katedry). Każda uczelnia (wydział lub inna jednostka) może zgłosić do Programu nieograniczoną liczbę kierunków studiów. Kwestionariusz akredytacyjny (druk zgłoszenia) dostępny jest na stronie:www.studiazprzyszloscia.pl.

 

Co oceniamy?

Decydującym elementem branym pod uwagę przez Komisję Konkursową będzie jakość programu kształcenia zgłoszonego do oceny. Nasi eksperci zbadają m.in. czy program jest innowacyjny i czy pozytywnie wyróżnia się na tle innych uczelni. Sprawdzą, czy studia umożliwiają absolwentom nabycie efektów kształcenia cenionych przez pracodawców, wzmacniających ich pozycję na polskim i europejskim rynku pracy. Ocenią, czy w toku kształcenia położono odpowiedni nacisk na rozwijanie umiejętności zawodowych studentów i jak oferta w tym zakresie jest realizowana w praktyce.

Zapraszamy na stronę www.studiazprzyszloscia.pl

Dodatkowe informacje:
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
tel. +48 32 747-26-03
tel. kom. 607-035-169
e-mail:biuro@fundacja-edukacja.org.pl

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona