logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Pierwsze spotkanie organizacyjne dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia, którzy wybrali lektorat języka rosyjskiego odbędzie się w podanym poniżej terminie.


Spotkanie grupy międzywydziałowej  I rok I stopnia  st. stacjonarnych z języka rosyjskiego (prowadzący dr Gocha Kvantaliani): Filozofia i Etyka, Chemia, Ochrona Środowiska, Biologia, Informatyka i Ekonometria, Kulturoznawstwo, Ekobiznes, Filologia Angielska, Filologia Polska odbędzie się 3.10.2018 r. (środa)  o godz. 19.00 przy ul. Mickiewicza 1 Wydział Prawa s. 315.
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona