logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Zakład Chemii Środowiska poszukuje chętnego absolwenta kierunków Chemia, Ochrona środowiska lub Biologia do odbycia stażu w ramach programu Urzędu Pracy aktywizacji młodzieży bezrobotnej w terminie 1.X.2017-30.IX.2018.

Staż w naszym zakładzie umożliwia zapoznanie się z nowoczesnymi technikami analitycznymi (GC-MS, LC-MS, HPLC) oraz nowymi procedurami izolacji analitów z próbek rzeczywistych (SPE, SPME, ekstrakcja dyspersyjna i in.). Osoby, które do tej pory odbywały staże w naszym zakładzie uczestniczyły również w naszych pracach naukowo-badawczych prowadzonych w Zakładzie. Wszyscy są współautorami już opublikowanych artykułów naukowych.

 

Kierownik Zakładu

dr hab. Joanna Karpińska, prof. UwB

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona