logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stypendystę doktoranta do realizacji projektu badawczego pt. „Badania zależności między strukturą molekularną a aktywnością biologiczną związków pochodzenia naturalnego o potencjalnym działaniu konserwującym i ich kompleksów z metalami” (Umowa nr UMO-2018/29/B/NZ9/01997)

Komisja konkursowa powołana przez kierownika jednostki realizującej projekt w składzie:

prof. dr hab. Włodzimierz Lewandowski (kierownik projektu),

prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz,

prof. dr hab. Joanna Karpińska,

po rozpatrzeniu wniosków, które wpłynęły na ogłoszenie o konkursie, na posiedzeniu w dniu 13.09.2019 r. pozytywnie zaopiniowała kandydaturę mgr Żanety Arciszewskiej do realizacji w/w projektu badawczego.

18 września 2019

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona