logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Dziekan i Rada Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu
w Białymstoku zawiadamiają, że w dniu 19 października 2015 r. (poniedziałek)
o godz. 1100  w budynku Instytutu Chemii przy ul. Ciołkowskiego 1 K
w Białymstoku, w sali  2044 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Mgr Elżbiety Zambrzyckiej

 

pt.: „Nowe materiały sorpcyjne wykorzystujące efekt odwzorowania jonowego w oznaczaniu śladowych ilości rutenu techniką ETAAS”

 

 

Promotor: prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz

(Uniwersytet w Białymstoku)

             

Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Piotr P. Wieczorek

(Uniwersytet  Opolski)

                       

Prof. dr hab. Ryszard Dobrowolski

(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

 

 

Rozprawa doktorska oraz opinie recenzentów zostały wyłożone do wglądu w czytelni Biblioteki Instytutu Chemii Uniwersytetu w Białymstoku mieszczącej się przy ul. Ciołkowskiego 1 K w Białymstoku, streszczenie rozprawy zamieszczono tutaj

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona