logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Dziekan i Rada Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu
w Białymstoku zawiadamiają, że w dniu 15 października 2015 r. (czwartek)
o godz. 1030  w budynku Instytutu Chemii przy ul. Ciołkowskiego 1 K
w Białymstoku, w sali 2044 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Mgr Marty Hryniewickiej

 

pt.: „Zastosowanie nowych technik ekstrakcyjnych do analizy wybranych związków
o działaniu hipolipemicznym”

 

 

Promotor:    Dr hab. Barbara Starczewska, prof. UwB

(Uniwersytet w Białymstoku)

                  

Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Jan Kalembkiewicz

(Politechnika Rzeszowska)

                       

Dr hab. Joanna Karpińska, prof. UwB

(Uniwersytet w Białymstoku)

 

 

Rozprawa doktorska oraz opinie recenzentów zostały wyłożone do wglądu w czytelni Biblioteki Instytutu Chemii Uniwersytetu w Białymstoku mieszczącej się przy ul. Ciołkowskiego 1 K w Białymstoku p.1003, streszczenie rozprawy zamieszczono tutaj

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona