logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Dziekan i Rada Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu
w Białymstoku zawiadamiają, że

w dniu 22 grudnia  2016 r. (czwartek)
o godz. 1130  w budynku Instytutu Chemii przy ul. Ciołkowskiego 1 K
w Białymstoku, w sali 2001

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

 Mgr Kamili Doroty Maleckiej

 

 

pt.: „Opracowanie i charakterystyka elektrochemicznych genoczujników przeznaczonych do wykrywania wirusa ptasiej grypy typu H5N1”

 

 

Promotor:    Prof. dr hab. Jarzy Radecki

                                 Zakład Biosensorów Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Polskiej Akademii Nauk)

             

Recenzenci: Prof. dr hab. Renata Bilewicz

                                     (Uniwersytet Warszawski)

                  

                      Dr hab. inż. Kamil Wojciechowski, prof. PW

                                     (Politechnika Warszawska)

 

 

Rozprawa doktorska oraz opinie recenzentów zostały wyłożone do wglądu w czytelni Biblioteki Instytutu Chemii Uniwersytetu w Białymstoku mieszczącej się przy ul.  Ciołkowskiego 1 K  w Białymstoku p.1003, streszczenie rozprawy zamieszczono na stronie: chem.uwb.edu.pl/media/uploads/2016/11/23/kamila_dorota_malecka_streszczenie_rozprawy_doktorskiej.pdf

                                                                 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona