logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Dziekan i Rada Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku zawiadamiają, że w dniu 13 października  2016 r. (czwartek) o godz. 1100  w budynku Instytutu Chemii przy ul. Ciołkowskiego 1 K w Białymstoku, w sali 2044 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Mgr Ilony Kiszkiel-Taudul

 

pt.; „Ekstrakcyjne metody wydzielania wybranych leków przeciwhistaminowych i ich analiza w próbkach środowiskowych”

 

 

Promotor:

Dr hab. Barbara Starczewska, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)

 

Promotor pomocniczy:

Dr Barbara Leśniewska (Uniwersytet w Białymstoku)

 

Recenzenci:

Prof. dr hab. Jadwiga Mielcarek (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)

Prof. zw. dr hab.Włodzimierz Lewandowski (Politechnika Białostocka

 

 

Rozprawa doktorska oraz opinie recenzentów zostały wyłożone do wglądu w czytelni Biblioteki Instytutu Chemii Uniwersytetu w Białymstoku mieszczącej się przy ul. Ciołkowskiego 1 K w Białymstoku p.1003, streszczenie rozprawy zamieszczono na stronie: https://biol-chem.uwb.edu.pl/media/uploads/2016/09/28/streszczenie_ik.pdf

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona