logo_smalluwb_img_mobileszukaj

W dniu 16 listopada 2017 roku o godzinie 16.00 w Hali Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej (sala nr 55) przy ul. Oskara Sosnowskiego 11 w Białymstoku odbędzie się

X spotkanie w ramach cyklu

P O D L A S K I E G O    F O R U M    U R B A N I S T Ó W

 

Program spotkania:

  1. Otwarcie i prowadzenie obrad – Jerzy Tokajuk – Prezes Zarządu Oddziału TUP w Białymstoku
  2. Prezentacje:

Infrastruktura techniczna Białegostoku narzędziem ochrony i wykorzystania zasobów środowiska – Marek Fiedoruk, Departament Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Uwarunkowania przyrodnicze jako czynnik rozwoju miasta – Piotr Banaszuk  – Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Politechniki Białostockiej

  1. Dyskusja – Jak wykorzystać potencjał przyrodniczy w planowaniu i zarządzaniu miastem i strefą podmiejską 

W spotkaniu udział wezmą:

Beata Bezubik – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

Halina Car – Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Elżbieta Jekatierynczuk – Rudczyk – Instytut Biologii Uniwersytetu w Białymstoku

Ewa Kułakowska – Departament Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Piotr Lorens  – Towarzystwo Urbanistów Polskich Zarząd Główny

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona