logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Protokół

z posiedzenia Komisji do oceny wniosków w ramach środków dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w Instytucie Chemii z dnia 25 maja 2016 r.

Zgłoszono 2 wnioski o stypendia doktoranckie oraz 8 projektów młodych pracowników naukowych, w tym 1 nie spełniający wymogów konkursu (Halyna Zubyk, Olena Mykhailiv „Synteza przewodzących polimerów wykorzystywanych do tworzenia aerożeli organicznych).

Komisja w składzie:

 1. Prof. dr hab. Jacek W. Morzycki – przewodniczący
 2. prof. dr hab. Anatol Kojło
 3. Dr hab. Artur Ratkiewicz
 4. Dr hab. Aneta Petelska

 

po zapoznaniu się z dokumentacją, w tym z ocenami recenzentów, zaproponowała następujący podział przyznanych środków:

 

 1. Mgr Anna Tokarzewicz – stypendium doktoranckie
 2. Mgr Barbara Seroka – stypendium doktoranckie
 3. Mgr Justyna Kapelewska – projekt badawczy BMN „ Parametry fizykochemiczne odcieków składowiskowych i wód gruntowych jako wskaźniki ich zanieczyszczenia”  -- rekomendowany do finansowania
 4. Mgr Urszula Kiełczewska – projekt badawczy BMN „Zastosowanie metatezy krzyżowej w syntezie niesymetrycznych analogów kurkuminy”- rekomendowany do finansowania
 5. Mgr Iwona Misztalewska –projekt badawczy BMN „Nowe katalizatory zawierające ligand NHC na bazie polimerów winylowych: - rekomendowany do finansowania
 6. Mgr Katarzyna Sidorowicz – projekt badawczy BMN „ Synteza i badanie hydrazonów jako potencjalnych fotoprzełączników” -  rekomendowany do finansowania
 7. Mgr Urszula Klekotka – projekt badawczy BMN „ Wpływ modyfikowanych powierzchniowo nanocząstek magnetycznych na rozwój roślin” - rekomendowany dofinansowania

 

 

Przewodniczący Komisji

prof. dr hab. Jacek W. Morzycki

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona