logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Protokół z posiedzenia Komisji do oceny wniosków w ramach środków dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w Instytucie Chemii

 

Protokół

z posiedzenia Komisji do oceny wniosków w ramach środków dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w Instytucie Chemii
z dnia 21 września 2016 r.

 

Zgłoszono 2 wnioski o stypendia doktoranckie oraz jeden projektów młodych pracowników naukowych.

 

Komisja w składzie:

  1. Prof. dr hab. Jacek W. Morzycki – przewodniczący
  2. prof. dr hab. Anatol Kojło
  3. Dr hab. Artur Ratkiewicz
  4. Dr hab. Aneta Petelska

po zapoznaniu się z dokumentacją, w tym z ocenami recenzentów, zaproponowała następujący podział przyznanych środków:

 

  1. Mgr Katarzyna Buczyńska – stypendium doktoranckie
  2. Mgr Marcin A. Kruszewski – stypendium doktoranckie
  3. Mgr Ewelina Gajko – projekt badawczy BMN „ Nanowiskersy polimerów przewodzących tworzone w matrycach mezoporowatej krzemionki”  -- rekomendowany do finansowania

 

 

Przewodniczący Komisji

prof. dr hab. Jacek W. Morzycki

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona