logo_smalluwb_img_mobileszukaj

W związku z realizacją projektu badawczego „Enancjoselektywna reakcja retro-aza-Michaela z polimerowymi reagentami i w układzie przepływowym do asymetrycznej syntezy 8-członowych pierścieni karbocyklicznych” realizowanego w Zakładzie Chemii Organicznej, Instytut Chemii, Wydziału Biologiczno-Chemicznego, Uniwersytetu w Białymstoku, finansowanego przez NCN, poszukujemy 1 osoby do pracy w projekcie badawczym w zakresie syntezy organicznej

 

Nazwa jednostki: Instytut Chemii, Uniwersytet w Białymstoku

Nazwa stanowiska: wykonawca

Wymagania:

- tytuł magistra chemii lub stopień doktora nauk chemicznych
- doświadczenie w pracy w laboratorium badawczym w zakresie syntezy organicznej (dobrze widziana synteza alkaloidów, reakcje w przepływie, analiza GC, itp)
- znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne korzystanie z literatury naukowej
- umiejętność samodzielnego planowania i wykonania prac w laboratorium oraz opracowania uzyskanych wyników
- dyspozycyjność, gotowość do codziennego wykonywania zadań badawczych, brak innych zobowiązań zawodowych
 

Opis zadań:

- synteza chiralnych związków azotu
- synteza związku naturalnego lub jego analogu
- badania metodologiczne, optymalizacja reakcji

Typ konkursu NCN: OPUS – ST

Termin składania ofert: 2018-07-24 23:59

Forma składania ofert: e-mail

Warunki zatrudnienia:
- zatrudnienie w projekcie na okres 10 miesięcy na umowę o dzieło/umowę o pracę w okresie 01.09.2018 – 30.06.2019

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia i dokumenty proszę kierować na adres: retroazamichael@gmail.com 

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny
- życiorys zawodowy z opisem doświadczenia zawodowego, wykazem publikacji, konferencji, itp.
- odpis dokumentu stwierdzającego uzyskany stopień/tytuł
- referencje od dwóch pracowników naukowych wraz z ich danymi kontaktowymi

 

Oferujemy pracę w nowym, dobrze wyposażonym laboratorium.

 

Jednostka przedstawiająca ofertę zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszej połowie sierpnia.

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883".

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona