logo_smalluwb_img_mobileszukaj

W związku z realizacją projektu badawczego „Enancjoselektywna reakcja retro-aza-Michaela z polimerowymi reagentami i w układzie przepływowym do asymetrycznej syntezy 8-członowych pierścieni karbocyklicznych” realizowanego w Zakładzie Chemii Organicznej, Instytut Chemii, Wydziału Biologiczno-Chemicznego, Uniwersytetu w Białymstoku, finansowanego przez NCN, poszukujemy 1 osoby do pracy w projekcie badawczym w zakresie syntezy organicznej

Nazwa jednostki: Instytut Chemii, Uniwersytet w Białymstoku

Nazwa stanowiska: wykonawca

Wymagania:

- tytuł licencjata chemii
- dobra znajomość chemii organicznej
- znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej
- doświadczenie w syntetycznej chemii organicznej
- minimum 3 miesięczny staż w jednostce naukowej (innej niż uczelnia, w której uzyskano licencjat)
- dyspozycyjność w zakresie czasu pracy

Opis zadań:

- praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Enancjoselektywna reakcja retro-aza-Michaela z polimerowymi reagentami i w układzie przepływowym do asymetrycznej syntezy 8-członowych pierścieni karbocyklicznych”, kierownik projektu prof. dr hab. Ryszard Łaźny: synteza chiralnych związków azotu, synteza związku naturalnego lub jego analogu

Typ konkursu NCN: OPUS – ST

Termin składania ofert: 2018-10-12 23:59

Forma składania ofert: e-mail

Warunki zatrudnienia:
- zatrudnienie w projekcie na ½ etatu na umowę o pracę w okresie 01.11.2018 – 31.08.2019

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia i dokumenty proszę kierować na adres: retroazamichael@gmail.com

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny i CV
- odpis dokumentu stwierdzającego uzyskany tytuł licencjata
- referencje od jednego pracownika naukowego wraz z jego danymi kontaktowymi
- opinia opiekuna naukowego odbytego stażu

Oferujemy pracę w nowym, dobrze wyposażonym laboratorium.

Jednostka przedstawiająca ofertę zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883".

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona