logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Trzy ogólnouczelniane projekty rozwojowe Uniwersytetu w Białymstoku uzyskały dofinansowanie w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na podnoszenie kompetencji studentów zgodnie z oczekiwaniami pracodawców - by studenci po zakończeniu nauki skuteczniej odnaleźli się na rynku pracy. Na projekty, pod wspólnym tytułem „Kuźnie Kompetencji studentów Uniwersytetu w Białymstoku”, uczelnia dostanie w sumie ponad 6 mln zł z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  Za te pieniądze uniwersytet, we współpracy z przedsiębiorcami, będzie mógł zaproponować swoim studentom kilka form wsparcia.

- Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z NCBR nasi studenci podniosą kompetencje poprzez udział w wysokiej klasy certyfikowanych szkoleniach i warsztatach. Będą też realizować prace projektowe pod okiem pracodawców – mówi dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB, prorektor ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej.

Co ważne, działania będą ściśle dopasowane z jednej strony do kierunków studiów, z drugiej – do potrzeb zgłaszanych przez pracodawców, którzy mogą w przyszłości zatrudniać absolwentów. Np. studenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania będą mogli wziąć udział w szkoleniu i egzaminie PMI – to pozwoli im zdobyć rozpoznawalny na całym świecie certyfikat potwierdzający profesjonalizm w zarządzaniu projektami. Z kolei studenci biologii, chemii, matematyki i informatyki będą mogli uczestniczyć w szkoleniu dotyczącym metrologii, czyli sposobów dokonywania pomiarów i nadzorowania wyposażenia pomiarowego w laboratoriach. Filolodzy mogą liczyć na certyfikowane szkolenia w zakresie tłumaczeń konsekutywnych, a studenci pedagogiki poznają m.in. Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, wykorzystywaną do wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rozwoju.

Uczestnicy projektów będą też mogli wziąć udział w warsztatach z kompetencji miękkich, takich jak efektywna komunikacja z elementami negocjacji, radzenie sobie ze stresem, praca w zespole czy zarządzanie innowacjami.

Ciekawą i ważną formą zdobywania doświadczeń zawodowych będą prace projektowe. Będą one realizowane w 7-osobowych zespołach składających się z 5 studentów UwB, przedstawiciela pracodawcy i opiekuna z ramienia UwB. Zadania będą związane z kierunkowymi efektami kształcenia, ale też będą odpowiadać na realne, bieżące potrzeby pracodawców. Dla przedstawicieli firm i studentów takie spotkanie będzie doskonałą okazją do nawiązania kontaktu i bliższego poznania się, co może zaowocować trwalszą współpracą. Prace projektowe będą realizowane u pracodawców, z którymi UwB już współpracuje, ale uczelnia chce też zaprosić do projektu nowe firmy o profilu działania zgodnym ze specyfiką oferowanych przez UwB kierunków studiów.

- Rozwijanie kompetencji w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców, zwiększy konkurencyjność studentów naszej uczelni na rynku pracy. Idea wprowadzenia do programu studiów zajęć doskonalących kompetencje, z naciskiem na kompetencje miękkie, z pewnością przyczyni się do tego, że przyszli absolwenci uniwersytetu łatwiej znajdą zatrudnienie – mówi dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB, rektor uczelni. – Takie szkolenia były już oczywiście organizowane na UwB, ale miały charakter pojedynczych inicjatyw poszczególnych wydziałów czy organizacji studenckich. Teraz, dzięki pieniądzom unijnym, będą realizowane w sposób systemowy i systematyczny przez 3 lata.  

 Do konkursu NCBR wpłynęło 430 wniosków z uczelni z całego kraju. Dofinansowanie uzyskało 137 projektów.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona